Наукові записки Інституту журналістики. Том 1(76), 2020 р.

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/07/NZ_76_20.pdf” title=”Завантажити повний випуск”]

На обкладинці вміщено фото Артема Петровича Захарченка, кандидата наук із со-ціальних комунікацій, доцента кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну Інсти-туту журналістики Київського національного університету імені тараса Шевченка.

Народився у Чернігові. Був учасником шкільних олімпіад з хімії, завдяки чому 1999 року вступив на хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2003 року вступив до магістратури Інституту журналістики. Навчаючись на 5 курсі, одружився з письменницею Оленою Захарченко. Батько трьох дітей – Марка, Петра та Гриця.

З 2000 року почав працювати журналістом. Зокрема, був випусковим редактором ви-дання Економічна правда, журналістом Інвестгазети, головним редактором сайту Focus.ua та медіа-стартапу «Висновки».

Автор трьох книг художньої прози. Був куратором численних літературно-мистецьких та видавничих проєктів на Форумі видавців у Львові, Книжковому арсеналі та інших заходах, пов’язаних з медіамистецтвом та онлайн-літературою.

Ці теми були ключовими для його дисертації, захищеної 2009 року – «Виникнення і розвиток медіа-мистецтв у системі масової комунікації». Після захисту зосередився на таких темах, як структура онлайнових інформаційних потоків, а також маніпуляції та вплив у медіа. 2018-19 рр був гостьовим науковцем у New York University (США), вико-нуючи проєкт «How Fake News Stories Go Post-Truth: Dynamics of Social Impact», підтри-маний фондом Фулбрайта.

З 2016 року облишив кар’єру медійника-практика і, паралельно з викладанням в Ін-ституті журналістики, займається комерційною медіааналітикою: працює на посаді дире-ктора з досліджень компанії «Центр контент-аналізу». Активно популяризує свої наукові досягнення, публікуючи науково-популярні статті в онлайн-медіа, перш за все, в «Украї-нській правді».

Статті з журналу

Вихідні дані

Зміст

У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Четвертий етап інформаційної революції: ймовірні риси, неймовірні можливості
Володимир Владимиров, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Аксіоми як основні тези дослідження масових емоцій у соціальних комунікаціях
Алевтина Белецька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІО

Новітні тенденції залучення глядача до створення аналітичного продукту телеканалу ZIK
Юрій Єлісовенко, Анна Нитченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ / ПУБЛІЦИСТИКИ

Фотографія й становлення фотосправи в Україні: історія та сучасність (до 180-річчя фотографії)
Сергій Горевалов, Київський університет культури і мистецтва
Наталія Зикун, Університет державної фіскальної служби України

Часопис «Українські вісті»: американський період (1978–2000 рр.)
Сергій Козак, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА

Презентація гастрономічної культури в соціальних мережах
Сергій Неіленко, Київський національний університет культури і мистецтв

ЖУРНАЛІСТИКА / ПУБЛІЦИСТИКА

Лабораторні заняття з «Агенційної журналістики» як спосіб вироблення у студентів базових навичок для роботи над новинним контентом
Алла Кобинець, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТИЛЬ І ТЕКСТ

Науково-теоретичне осучаснення концепції синтаксису української мови в підручниках для вищої школи
Анастасія Мамалига, професор
Ольга Бикова, Київський університет імені Бориса Грінченка

Архітектоніка і темп прес-марафону президента України В. Зеленського
Костянтин Грубич, Київський національний університет культури і мистецтв

Фемінітиви в новинах першого каналу Cуспільного радіо
Майя Нагорняк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Власні назви як заголовок рубрики покажчика друкованої книги: критерії відбору та особливості формулювання
Наталія Благовірна, Олена Кошелюк, Східноєвропейський національний універ-ситет імені Лесі Українки

Модифіковані фраземи в сучасних медіа
Надія Фіголь, Національний технічний університет України «Київський політех-нічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Тетяна Файчук, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України

Інформаційна недостатність як компонент атрактивності медійного заголовка
Ірина Мариненко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДИСЕРТАЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Порушення професійної журналістської практики в Алжирі. Можливості та перешкоди
Баджі Якоб, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Такиеддін Яхіа, Університет Мохамеда Будіафа (Алжир)

Головні наративи сучасної російської пропаганди в умовах консцієнтальної війни Росії проти України
Наталія Ващенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Залишити відповідь