Редакційна колегія

Головний редактор:

Володимир Різун, доктор філолологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Заступники головного редактора:

Наталія Шумарова, доктор філологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
Тадеуш Валяс, Dr. Habil. (гуманітарні науки), професор, Університет Адама Міцкевича в Познані, Польська народна республіка

Редколегія:

Тетяна Приступенко, кандидит історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
Рената Бізор, Dr. Habil., доцент, Університет імені Яна Длугоша в Ченстохові, Польська народна республіка
Юрій Бідзіля, доктор наук із соціальних комунікацій доцент, Ужгородський національний університет, Україна
Дмитро Олтаржевський,доктор наук із соціальних комунікацій доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
Любов Василик, доктор наук із соціальних комунікацій доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
Євген Цимбаленко, кандидат наук із соціальних комунікацій доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
Ольга Хамедова, кандидат філологічних наук, доцент, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна
Ярослав Яненко, кандидат соціологічних наук, Сумський державний університет, Україна
Артем Захарченко, кандидат наук із соціальних комунікацій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
Мадіна Ашилова, доктор філософії, доцент Казахського університету міжнародних відносин та світових мов імені Абилай Хана, Республіка Казахстан

Відповідальний секретар:

Тетяна Скотникова, кандидат технічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна