Правила рецензування

Всі статті підлягають сліпому рецензуванню, що означає, що ні рецензенти, ні автори не мають інформації один про одного. В кожному номері журналу в рубриці «Інформація для авторів» розміщено інформацію про те, що рукопис буде підданий сліпому рецензуванню.

Якщо стаття відповідає вимогам журналу, то редактор надсилає її для сліпого рецензування одному (зазвичай) або кільком (за необхідності) рецензентам. Вибір рецензентів ґрунтується на їх репутації і компетентності (науковий ступінь, публікації за темою рецензованої статті). Рецензент може запропонувати іншу кандидатуру для рецензування, якщо вважає за потрібне.

Для зручності рецензента в кінці кожної статті розміщено таблицю, де рецензент оцінює статтю за визначеними критеріями (таблиця не містить інформації про особу рецензента). Крім того, рецензент може зазначати свої зауваження безпосередньо в тексті рукопису, виділяючи їх кольором.

Рецензент надсилає відрецензований рукопис із заповненою таблицею рецензента на адресу редакції.

Редактор інформує автора про результати рецензування і надсилає йому зауваження рецензента. Автор доопрацьовує статтю, а в разі незгоди з будь-яким зауваженням рецензента – надає свої аргументи, і надсилає доопрацьовану статтю в редакцію. Редактор перевіряє доопрацьовану статтю, щоб перевірити, чи усунені зауваження рецензента. Статтю надсилають на повторне рецензування іншому рецензентові, якщо

  1. статтю доопрацьовано незадовільно;
  2. аргументи автора супроти зауважень рецензента можна вважати обґрунтованими.

Повторне рецензування відбувається за аналогічною процедурою.

Остаточне рішення (публікувати або відхилити рукопис) ухвалює головний редактор з урахуванням думок автора, рецензента (рецензентів) і редактора.