Четвертий етап інформаційної революції: ймовірні риси, неймовірні можливості

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.1

УДК 007:659.3:001.18

Четвертий етап інформаційної революції: ймовірні риси, неймовірні можливості

Владимиров Володимир, Інститут журналістики Київського національного універси-тету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор

Резюме

У статті розглянуто перспективи розвитку науки про масову комунікацію за умови вклю-чення до її дискурсу сучасних напрацювань у сфері співвідношення квантової фізики і свідомості, штучного інтелекту. Це дасть засобам масової комунікації нові методи впливу на масову свідомість, на управління соціальними процесами. До того ж це дає можливість передбачити риси наступного, четвертого етапу інформаційної революції і визначити шляхи підготовки до нього.

Квантовість вчені пояснюють як взаємозв’язок усього з усім. Квантовість і свідомість – вже освоєна тема сучасної науки. А якщо говорити про масову свідомість, треба визнати науковою проблемою існування квантовості як глибинного явища у масовій комунікації. Можна припустити, що саме це буде змістом нового, четвертого етапу інформаційної революції – після її комп’ютерного, інтернетного та мобільного етапів.

Отже, необхідно «впустити» квантові методи у мислення, творення і поширення масовоі-нформаційного продукту в масовій свідомості. Теоретикам нашої наукової дисципліни цікаві саме нові знання квантової «сплутаності» в глибинах масової свідомості, яка вияв-ляє себе у процесах масової комунікації, і квантовий підхід може бути тут надзвичайно плідним.

Квантовість виступає тут і як всезагальний зв’язок усього з усім, і як непередбачуваність природи цих зв’язків з точки зору звичайної і навіть діалектичної логіки. Тут має бути прояснена саме квантова логіка масового спілкування. Слід констатувати, що досі майже ніхто не помітив того, що втручання медіа у природнє ментальне життя великих людсь-ких спільнот породжує явище, подібне саме до квантової сплутаності, коли зміна стану думок однієї «масової особи» настає разом зі зміною стану іншої.

Квантовий зв’язок сплутаності – це те, що проймає всю «матерію» загальнолюдського спілкування/існування. Всі учасники масової комунікації між собою «сплутані», як фото-ни у фізиці. І не просто сплутані, всі – одне ціле і в частині зовнішній, «фізичній», тіль-ній, тварній, і в частині ідеальній, там, де сплутуються наші думки, надії, емоції.

Введення квантовості як провідного принципу впливу на масову свідомість є однією з трьох ознак нової інформаційної революції. Другою є зростаючі можливості штучного інтелекту. Третьою – поступове створення квантових комп’ютерів. Усе це разом дасть змогу не просто доходити до кожного отримувача інформації, і не просто входити у внут-рішній, ідеальний світ окремої людини, а й бачити у цьому інтерперсональному спілку-ванні інтраперсональну дискусію людини з самою собою. Ймовірно, результатом стане можливість навчитися передбачати непередбачуване у поведінці «цієї» людини – у її поведінці персональній, груповій, міжгруповій, масовій.

Ключові слова: масова інформація; квантовість; масова свідомість; етапи інформаційної революції.

76_1

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/07/76_1.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *