Аксіоми як основні тези дослідження масових емоцій у соціальних комунікаціях

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.2

УДК 007:659.3:316.776.23

Аксіоми як основні тези дослідження масових емоційу соціальних комунікаціях

Белецька А.В., Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент

Резюме

Стаття продовжує наукове дослідження природи масових емоцій у соціальних комуніка-ціях, що розгортаються за допомогою засобів масової комунікації (медіа, соціальні мере-жі). В основу статті покладено 27 аксіом (тверджень, що є вихідними для побудови сис-теми доказів): кожна наступна аксіома розвиває попередню, оскільки вочевидь випливає з неї. Аксіоми розподілені на 5 груп за логікою переходу – від аксіом щодо індивідуальних емоцій, до аксіом щодо емоцій у масових комунікаціях та щодо масових емоцій у соціа-льних комунікаціях. Показово, що остання аксіома із переліку запропонованих констатує, що масові емоції як явище соціального спілкування мають досліджуватися у теорії соціа-льної комунікації.

У статті напрацьована частина теми «Масові емоції як сфера функціонування соціальних комунікацій», що наразі актуальна для всіх учасників процесу соціальної комунікації. Запропонована низка аксіом могла б стати фундаментом теорії масових емоцій у соціаль-них комунікаціях.

Ключові слова: емоції; масові емоції; масова аудиторія; соціальна комунікація; масова інтерпретація; теорія масових емоцій, аксіоми як основні тези.

76_2

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/07/76_2.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь