Лабораторні заняття з «Агенційної журналістики» як спосіб вироблення у студентів базових навичок для роботи над новинним контентом

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.7

УДК 070.431.2:378.4

Лабораторні заняття з «Агенційної журналістики» як спосіб вироблення у студентів базових навичок для роботи над новинним контентом

Кобинець Алла Володимирівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, доцент

Резюме

Мета статті – навести досвід проведення практичних занять під час вивчення студентами першого курсу фахової дисципліни «Агенційна журналістика», а також узагальнити його, оцінити ефективність викладання з огляду на впровадження різних методів та прийомів викладання, які допоможуть майбутнім журналістам глибше зрозуміти предмет вивчення, його важливість у творчому процесі створення медійного продукту.

Проаналізовано низку методів, що впроваджуються під час занять і сприяють творчому вираженню студентів, підходів, наведено приклади з їхніх робіт, виконаних в авдиторії. Нинішню роль інформаційних агентств в українському суспільстві важко переоцінити, оскільки саме вони фактично вважаються основними «гравцями» у формуванні суспільних інформаційних потоків. Тому широка мережа цих агентств – світових, всеукраїнських та регіональних – дає змогу спостерігати так званий «агенційний ажіотаж» та істотно впливає на розширення їхньої діяльності.

Це пожвавлення викликане не лише величезною кількістю подій, які відбуваються протягом інформаційного дня, а й великими можливостями агентств їх висвітлювати із використанням різних технологічних «новацій», зокрема аудіо-, відеоматеріалів, що раніше булоCнеможливо. Впродовж останніх років у нашому суспільстві відбулося багато змін, якіCістотно позначилися на розвитку вітчизняних медіа, що мають значний вплив на громадськість.

Упродовж терміну вивчення дисципліни (а це – цілий семестр) студенти, як правило, «відпрацьовують» не менше 10–15 подій, а також відвідують провідні інформаційні агентства країни «Укрінформ», «УНІАН», «Інтерфакс» беруть участь у заходах, які відбуваються на платформах цих агентств; готують протягом семестру близько 25 заміток, які викладач аналізує, пишуть дві модульні контрольні роботи, одна з яких має теоретичний та творчий характер, інша – дослідницький.

Ключові слова: агенційна журналістика; інформаційні агенції; новинна журналістика;
повідомлення.

76_7

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/07/76_7.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь