Науково-теоретичне осучаснення концепції синтаксису української мови в підручниках для вищої школи

DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.8

УДК 378.091.64:811.161.2’367

Науково-теоретичне осучаснення концепції синтаксису української мови в підручниках для вищої школи

Мамалига Анастасія Іванівна, доктор філологічних наук, професор.
Бикова Ольга Миколаївна, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та нових медіа.

Резюме

У статті розглядаються давно назрілі, актуальні питання сучасного науково-теоретичного висвітлення синтаксису української мови в підручниках для закладів вищої освіти, у зв’язку зі значними новими процесами наукового осмислення системно-структурної ор- ганізації мови, зокрема синтаксису, його ієрархічно взаємопов’язаних ланок. Мета дослідження – виявити реальний стан та спрямування науково-теоретичного осучаснення концепції, і, відповідно, курсу синтаксису української мови в підручниках для закладів вищої освіти у співвідношенні з нинішнім розвитком науки в галузі синтаксису. В останньому десятиріччі ХХ ст. почали з’являтися підручники зі синтаксису української мови певного інноваційного змісту. Щоб дослідити їх особливості, напрям оновлення було застосовано, передусім, такі методи: аналіз, синтез, описовий – для виокремлення, зіставлення, узагальнення виявлених нових синтаксичних аспектів, одиниць, термінів. Методи системного аналізу, індукції, дедукції використано для з’ясування відповідності трансформацій засадам системності як основної ознаки будови синтаксичної системи. Підтримуючи інноваційні процеси осучаснення видань із синтаксису української мови, автори вважали необхідним використання системно-структурного і комунікаційно-функціонального підходів до вивчення тексту, його одиниць, закономірностей текстотворення і також із цих позицій – надання оцінки здобуткам, а подекуди й недолікам оновленої навчальної літератури. Результатом уперше здійсненого фронтального аналізу підручників із синтаксису української мови, які прийшли на зміну традиційним, став передусім висновок, що виконане дослідження засвідчило відступ у них від так званої «дотекстової граматики» і вихід за межі речення для з’ясування сутності синтаксичних категорій, будови одиниць і, зрештою, всієї структури синтаксичної системи в багатогранному ма-сиві текстотворення – як завершальної за комунікаційним призначенням, але не тради-ційно – на рівні речення, а на рівні тексту – у відповідності зі сучасними науковими пог-лядами.

Ключові слова: підручник; синтаксис; текст; система; структура; комунікація.

76_8

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/07/76_8.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь