Часопис «Українські вісті»: американський період (1978–2000 рр.)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.5

УДК 050.4(477-87:73)”1978/2000″

Часопис «Українські вісті»:американський період (1978–2000 рр.)

Козак Сергій Борисович, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України, головний філолог, кандидат філологічних наук

Резюме

Мета цієї статті – з’ясувати особливості функціонування часопису «Українські вісті» в американський період його існування крізь призму публікацій видання (1978–2000). Для реалізації мети зокрема досліджено форми організації передплати, заходи, спрямовані на зміцнення матеріальної бази часопису, проаналізовано значний масив публікації того часу (підготовано їх систематичний покажчик) та окреслено роль видання у формуванні культурно-духовної спадщини української діаспори в США та інших країнах в названий період.

Основним методом дослідження став аналіз матеріалів різних жанрів, які знайдено на шпальтах газети. а також історичний метод, який дає можливість вивчення об’єктів у хронологічній послідовності. Зокрема під час виконання цього завдання здобуто цінний фактаж про ті зміни, які відбулися в редакції після перенесення її до США, з’ясовано особливості функціонування часопису в нових умовах, уточнено всі адреси редакції, про-аналізовано публікації про діяльність Видавничої спілки, Фундації ім. І. Багряного, які опікувалися випуском газети, вивчено низку акцій редакції, які були спрямовані насампе-ред на зміцнення фінансової бази видання, приєднання передплатників. З’ясовано, що перенесення редакції з Німеччини до США стимулювало участь східноукраїнської еміг-рації, яка була об’єднана навколо видання, в науковій, освітній, мистецькій, економічній і громадсько-політичній діяльності на американсько-канадському терені, сприяло активі-зації наддніпрянської еміграції в загальноукраїнському визвольному русі, допомогло стабілізувати матеріальну базу часопису, що, зрештою, й дозволило видавати його впро-довж іще двадцяти двох років.

Ключові слова: часопис; «Українські вісті»; США; редакція; Видавнича спілка; стаття.

76_5

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/07/76_5.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь