Фотографія й становлення фотосправи в Україні: історія та сучасність (до 180-річчя фотографії)

DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.4

УДК 070:77:93(477)

Фотографія й становлення фотосправи в Україні: історія та сучасність
(до 180-річчя фотографії)

Горевалов Сергій Іванович, кафедра кіно телемистецтва Київського університету культури і мистецтва, д. філол. наук, професор,
Зикун Наталія Іванівна кафедра журналістики, української словесності та культури Університету державної фіскальної служби України, д.н. із соц. комунікацій, доцент, завідувач кафедри

Резюме

У статті в діахронічному аспекті із використанням методів порівняльного аналізу, систематизації, узагальнення досліджується поліпредметне явище фотографії, що виразно поєднує ознаки документа, твору мистецтва, сучасної технології й засобу комунікації.

Узагальнюється інформація про тривалу історію фотографії як форми фіксування реальності, як одного із способів збереження й транслювання інформації. Окреслюється зміна функціонально-інструментальних характеристик фотографії.

Вказується на швидке розширення напрямів розвитку фотосправи в багатьох українських регіонах уже наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: формування інфраструктури; виникнення професійних і аматорських фототовариств і організацій, що вели активну професійну й просвітницько-популяризаторську діяльність.

Доводиться, що активна фотодіяльність сформувала суспільний запит на наукове вивчення фотосправи, формування її теорії; викликала виникнення спеціалізованих періодичних фотовидань («Фото-Кіно» (1924), «Фото для всіх» (1928–1930) і «Фото – соцбудівництву» (1932–1934). Усе це сприяло зародженню системи навчання фахівців з фотосправи, фор-мальної фотоосвіти, вивчення курсу фотографії в мистецьких закладах освіти. Простежуються передумови й перші кроки становлення фотожурналістики й формування системи фотожанрів.

Констатується активна участь українських майстрів у виробництві й удосконаленні фото-техніки. Йдеться про те, що в 30-х роках ХХ ст. був зроблений значний крок державної політики в розвиток заводів машинобудування, хімічної промисловості України, що створило передумови для розвитку фотоіндустрії. Значна увага приділяється основним досяг-ненням українського виробництва фототехніки, насамперед на київському заводі «Арсе-нал».

Ключові слова: дагеротип; ретуш; фотографія; фотоапарат; фотопродукція; фотожурна-лістика.

76_4

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/07/76_4.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *