Фемінітиви в новинах першого каналу Cуспільного радіо

DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.10

УДК 007:654.195:81’26

Фемінітиви в новинах першого каналу Cуспільного радіо

Нагорняк Майя Володимирівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, доцентка

Резюме

Метою дослідження є вивчити стан, зумовлений вживанням фемінітивних форм у новин-них повідомленнях першого каналу Суспільного радіо. Використовувався метод емпірич-ного аналізу, прослуховування значного аудіомасиву новин; завдяки методам кількісного та якісного аналізу вдалося структурувати виявлені фемінітиви за певними ознаками; метод узагальнення сприяв встановленню причин, зумовлених невживанням фемінітивів в інформаційному мовленні Суспільного радіо. Простежується широке використання фемінітивів на позначення посад і звань жіноцтва, здебільшого, це стосується державних, а також військових відомств. Водночас, низькою є частотність використання фемінітивів на позначення жінок у політиці, громадському житті, їхньої професійної належності. Аналіз прослуханих випусків новин упродовж місяця засвідчив позитивну динаміку сто-совно вживання фемінітивів, що дає змогу говорити про намагання радіожурналістів дотримуватися мовних норм. Висока частотність використання одних слів і низька часто-тність використання інших переконує у тім, що українські медії ще не готові стовідсотко-во застосовувати в передачах фемінітиви. Це не можна вважати негативним явищем, оскільки норми нової редакції Українського правопису ще повільно торують шлях в укра-їнському суспільстві, але що активніше Суспільне радіо використовуватиме фемінітиви в різних видах мовлення, то швидше вони входитимуть у повсякденне життя українців.

Ключові слова: Суспільне радіо; перший канал; новини; фемінітиви.

76_10

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/07/76_10.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь