Наукові записки Інституту журналістики. Том 1(74), 2019 р.

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2019/08/NZ_74_19.pdf” title=”Завантажити повний випуск”]

На обкладинці вміщено фото Олекси Георгійовича Підлуцького, кандидата економічних наук, доцента кафедри періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відомого журналіста-міжнародника та публіциста.

Народився 10 квітня 1956 року в м. Києві, є корінним киянином у четвертій генерації.

Закінчив з відзнакою економічний факультет Київського державного університету (1977), аспірантуру Київського політехнічного інституту (1983), докторантуру Інституту економіки НАН України (1997), докторантуру правничо-економічного факультету Українського вільного університету в м. Мюнхен (1996), прослухав просунутий курс журналістської майстерності в Академії «Клаузенгоф» (м. Реде, Німеччина) 1997 р. Захистив у Інституті економіки НАН України дисертацію кандидата економічних наук на тему «Вплив зростання органічної будови виробництва на економію живої праці» (1984).

З вересня 2003 р. працює доцентом кафедри періодичної преси Інституту журналістики. Читає курси «Газетно-журнальне виробництво», «Журналістський фах», «Журналістська майстерність», «Економічна журналістика», «Журналістські професії», «Практикум з журналістики», спецкурс на ділову тематику тощо.

З 1989 р. активно співпрацював з незалежною українською пресою, що тоді виникала, – економічний оглядач газет «Гостиний двір», «Дума». Перший головний редактор першої незалежної економічної газети України «Фінансовий Київ» (1992). У 1993–96 рр. – заступник головного редактора і завідувач київським редакційним бюро журналу «Ukraine Report» (Мюнхен). 1996 р. працював у київському бюро радіо «Свобода». В 1996–99 рр. – редактор відділу міжнародної політики та інформації газети «День». Перший заступник головного редактора газети «Україна і світ сьогодні» (1999–2001), заступник головного редактора і редактор економічного відділу редакції газети «Правда України» (2001–2008).

Має 1519 публікацій у періодичній пресі міжнародної, економічної, геополітичної та історичної тематики.

Наукові дослідження під час роботи в університеті проводить за двома основними напрямами:

  1. Роль особистості в історії, розбудові і виведенні з кризи національної держави.
  2. Жанрові та контекстні особливості журналістських матеріалів друкованих та інтернет-видань України в сучасних умовах.

Автор 135 наукових та методичних публікацій, зокрема 2 монографій, 4 посібників, 2 текстів лекцій, 5 методичних розробок, 24 наукових статей, 12 тез доповідей конференцій, 9 науково-популярних книжок та 76 науково-популярних статей.

Статті з журналу

Вихідні дані

Зміст

У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Реалізація мовної політики в Україні на законодавчому рівні: наслідки та перспективи
Тетяна Приступенко, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Проблема становлення стратегічних комунікацій української армії в контексті документів НАТО
Ангеліка Ділай, Військовий інститут, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Фейкові новини в українському медіапросторі: технології експериментальних проектів
Алла Миколаєнко, Київський національний університет культури і мистецтв

Компетентність та ідентифікація експертів у контексті дотримання стандартів збалансованості та достовірності інформації
Олег Джолос, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТИЛЬ І ТЕКСТ

Соціокомунікаційні чинники урбанонімічних інновацій меморативного характеру (на прикладі урбанонімів-меморативів тематичної групи «Герої Майдану / Герої Небесної Сотні»)
Дмитро Данильчук, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Орфографічні й лексико-семантичні анормативи в публіцистичних текстах культурно-мовної тематики
Ірина Мариненко, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Особливості функціонування запозичених лексем у мові українських засобів масової інформації
Марина Навальна, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ

Артбук у теоретичному вимірі й у системі практик редактора
Анна Бідун, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДИСЕРТАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ґенеза «Жіночої Сторінки» крізь призму моди та фемінізму (на матеріалах газети «Новий Час» (1926-1939 рр.))
Христина Астапцева, Українська академія друкарства

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ / ПУБЛІЦИСТИКИ

Історія світлин Т. Г. Шевченка: єдність слова і зображення (до 180-річчя фотомистецтва)
Сергій Горевалов, Київський університет культури і мистецтв

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ «МОДЕЛІ ГЕНДЕРНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ У МАС-МЕДІА ТА РЕКЛАМІ»

Ґендер у Країні сонця, що сходить (за дослідженнями російських японістів). Частина 1
Олександр Мелещенко, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НАУКОВИЙ ПОШУК СТУДЕНТІВ

Особливості функціонування запозичень з англійської мови в публіцистиці (на прикладі щотижневиків «Український тиждень» і «Країна»)
Юлія Мороз, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Поняття про бізнес-моделі електронних медіа у науковому осмисленні
Артур Шкілевич, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Залишити відповідь