Орфографічні й лексико-семантичні анормативи в публіцистичних текстах культурно-мовної тематики

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.74.6

УДК 070:372.461(477)

Орфографічні й лексико-семантичні анормативи в публіцистичних текстах культурно-мовної тематики

Мариненко Ірина Олегівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса  вченка, кандидат філологчних наук, доцент.
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-2836-758X

Резюме
Питання мовної грамотності публіцистичних текстів не втрачає актуальності через наявність у них значної кількості відхилень від мовних норм. Аналіз журналістських матеріалів культурно-мовної тематики засвідчив, що мовні норми в них порушуються досить часто, попри суворі вимоги до таких видів публікацій. Мета дослідження – систематизувати найпоширеніші помилки в журналістських матеріалах культурно-мовної тематики, визначити чинники, що вплинули на їх появу. Для її досягнення з популярних інтернетвидань було обрано й проаналізовано 85 статей та інтерв’ю, зміст яких присвячений питанням мовної політики й культури мовлення; кількість зібраних анормативів перевищує 400. У процесі роботи із зібраним матеріалом застосовувалися такі методи: для відбирання текстів і збирання прикладів анормативів із крос-медійних ЗМІ – метод суцільної вибірки; для визначення суті порушення мовної норми і встановлення причин такого явища – описовий метод; для систематизації та класифікації зібраних анормативів – методи аналізу й синтезу. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що публіцистичні тексти культурно-мовної тематики містять меншу кількість порушень мовних норм, ніж тексти інших тематичних спрямувань: значно рідше трапляються помилки у вживанні паронімів, не зафіксовано недоречного вживання маловідомих термінів і рідковживаних слів. Однак під впливом російської мови залишається високим показник словотвірних і семантичних калькувань, що свідчить про відсутність чіткого розмежування двох мов у свідомості авторів текстів. Перманентне підвищення мовної компетенції журналістів і редакторів, звернення уваги на складні випадки написання слів і вживання певних лексичних одиниць сприятимуть суттєвому покращенню мовної культури медійників.

Ключові слова: мовна норма; анорматив; відхилення від мовної норми; помилка

74_6

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2019/08/74_6.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *