Архів категорії: Випуск 74

Поняття про бізнес-моделі електронних медіа у науковому осмисленні

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.74.13 УДК 007:654.197:338.22.021.2 Поняття про бізнес-моделі електронних медіа у науковому осмисленні Шкілевич Артур Михайлович, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студент магістратури Резюме Засоби масової інформації, які піклуються про свою репутацію, розвиток і прибутковість, шукають правильну модель бізнесу і змінюють її, якщо це необхідно. У статті розглянуто бізнес-моделі електронних медіа, досліджені науковцями.… Читати далі »

Особливості функціонування запозичень з англійської мови в публіцистиці (на прикладі щотижневиків «Український тиждень» і «Країна»)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.74.12 УДК 007:81’373.45 Особливості функціонування запозичень з англійської мови в публіцистиці (на прикладі щотижневиків «Український тиждень» і «Країна») Мороз Юлія Романівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр журналістики Резюме Метою дослідження є визначення особливостей функціонування запозичень з англійської мови в текстах публіцистичного стилю (на прикладі журналів «Український тиждень» та «Країна»). У… Читати далі »

Ґендер у Країні сонця, що сходить (за дослідженнями російських японістів). Частина 1

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.74.11 УДК 007:304.3:316.722(520) Ґендер у Країні сонця, що сходить (за дослідженнями російських японістів). Частина 1 Мелещенко Олександр Костянтинович, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор Резюме Розглядається ґендерна ситуація у космогонічних міфах народів Японії на прикладі міфотворчості регіону Рюкю, а також вплив цих міфів на ґендерний баланс давніх рюкюських… Читати далі »

Історія світлин Т. Г. Шевченка: єдність слова і зображення (до 180-річчя фотомистецтва)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.74.10 УДК UDC 007:77.000.93-Шевченко Історія світлин Т. Г. Шевченка: єдність слова і зображення (до 180-річчя фотомистецтва) Горевалов Сергій Іванович, кафедра кіно телемистецтва Київського університету культури і мистецтва д. філол. наук, професор Резюме У статті описане значення фотомистецтва в долі культової постаті України Т. Г. Шевченка. Автопортрети Т. Г. Шевченка – твори мистецтва, але водночас… Читати далі »

Ґенеза «Жіночої Сторінки» крізь призму моди та фемінізму (на матеріалах газети «Новий Час» (1926–1939 рр.))

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.74.9 УДК 070.445-055.2:687.01]:[070.41-051:070.48](477.83-074) “1926/1939″(045) Ґенеза «Жіночої Сторінки» крізь призму моди та фемінізму (на матеріалах газети «Новий Час» (1926–1939 рр.)) Астапцева Христина Андріївна, кафедра медіакомунікацій Української академії друкарства, аспірант Резюме Мета дослідження ― вивчити генезис «Жіночої Сторінки» в газеті «Новий Час» в контексті питань моди та фемінізму та актуалізувати робочий досвід редакторок і журналісток цієї… Читати далі »

Артбук у теоретичному вимірі й у системі практик редактора

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.74.8 УДК 007:[655.413+655.533] Артбук у теоретичному вимірі й у системі практик редактора Бідун Анна Віталіївна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, аспірантка. Резюме Артбук – тип видань, у якому сконденсовано авангардні, інноваційні, непересічні підходи автора й видавця щодо створення й організування книжкового контенту. Унікальні за всіма ознаками й традиційні книги  асто помилково… Читати далі »

Особливості функціонування запозичених лексем у мові українських засобів масової інформації

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.74.7 УДК 81’373:070 Особливості функціонування запозичених лексем у мові українських засобів масової інформації Навальна Марина Іванівна, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, доктор філологічних наук, професор Резюме У статті проаналізовано найуживаніші іншомовні лексеми в мові сучасних українських засобів масової інформації. Завдання статті – розглянути тематичну спрямованість іншомовних лексем, визначити їхню стилістичну роль, а… Читати далі »

Орфографічні й лексико-семантичні анормативи в публіцистичних текстах культурно-мовної тематики

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.74.6 УДК 070:372.461(477) Орфографічні й лексико-семантичні анормативи в публіцистичних текстах культурно-мовної тематики Мариненко Ірина Олегівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса  вченка, кандидат філологчних наук, доцент. ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-2836-758X Резюме Питання мовної грамотності публіцистичних текстів не втрачає актуальності через наявність у них значної кількості відхилень від мовних норм. Аналіз журналістських матеріалів культурно-мовної тематики засвідчив,… Читати далі »

Соціокомунікаційні чинники урбанонімічних інновацій меморативного характеру (на прикладі урбанонімів-меморативів тематичної групи «Герої Майдану / Герої Небесної Сотні»)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.74.5 УДК 007:81.373.211.5:316.776.3 Соціокомунікаційні чинники урбанонімічних інновацій меморативного характеру (на прикладі урбанонімів-еморативів тематичної групи «Герої Майдану / Герої Небесної Сотні») Данильчук Дмитро Васильович, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологчних наук, доцент. ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-6720-3230 Резюме Мета статті полягає у встановленні основних чинників урбанонімічних інновацій (перейменувань, найменувань, уточнень назв об’єктів урбанонімії) в… Читати далі »

Компетентність та ідентифікація експертів у контексті дотримання стандартів збалансованості та достовірності інформації

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.74.4 УДК 007:654.197:174 Компетентність та ідентифікація експертів у контексті дотримання стандартів збалансованості та достовірності інформації Джолос Олег Володимирович, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент Резюме Інформаційні телеканали працюють у розмовному форматі, і глядачі мають можливість протягом усього ефіру чути думки експертів. Водночас українська новинна журналістика не… Читати далі »