Особливості функціонування запозичених лексем у мові українських засобів масової інформації

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.74.7

УДК 81’373:070

Особливості функціонування запозичених лексем у мові українських засобів масової інформації

Навальна Марина Іванівна, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, доктор філологічних наук, професор

Резюме
У статті проаналізовано найуживаніші іншомовні лексеми в мові сучасних українських засобів масової інформації.

Завдання статті – розглянути тематичну спрямованість іншомовних лексем, визначити їхню стилістичну роль, а також указати на неусталеність написання окремих запозичень. Для вивчення іншомовної лексики в мові української періодики початку ХХІ ст. використано як основні метод спостереження та описовий метод. На різних етапах дослідження послуговувалися методом ункціонального аналізу для визначення стилістичного навантаження лексичних одиниць.

Слова іншомовного походження – невід’ємна частина української лексики. Цьому, безумовно, сприяють позамовні чинники: курс на інтеграцію України в ЄС, процес глобалізації, перебудова економіки, орієнтація на країни Заходу спричинили тісну взаємодію українського народу з народами світу.

Як засвідчує мова сучасних засобів масової інформації, запозичення проникають до різних сфер діяльності суспільства: економічної, суспільно-політичної, наукової, культурної, освітньої, до засобів зв’язку, до побуту тощо. Внаслідок активного запозичення іншомовних лексем можемо мати загрозливу мовну ситуацію: функціонування у мові дублетів, збільшення кількості небажаних омонімів, запозичення власних назв без перекладу, запозичення слів, що мають на меті імітувати чуже.

Нерідко запозичення в українській мові мають різне написання, що засвідчує неусталеність правописних норм, що потребує подальших наукових розвідок.

Ключові слова: мова засобів масової інформації; лексичні запозичення; тематичні групи;
стилістична роль; особливості написання.

74_7

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2019/08/74_7.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь