Ґенеза «Жіночої Сторінки» крізь призму моди та фемінізму (на матеріалах газети «Новий Час» (1926–1939 рр.))

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.74.9

УДК 070.445-055.2:687.01]:[070.41-051:070.48](477.83-074) “1926/1939″(045)

Ґенеза «Жіночої Сторінки» крізь призму моди та фемінізму (на матеріалах газети «Новий Час» (1926–1939 рр.))

Астапцева Христина Андріївна, кафедра медіакомунікацій Української академії друкарства, аспірант

Резюме
Мета дослідження ― вивчити генезис «Жіночої Сторінки» в газеті «Новий Час» в контексті питань моди та фемінізму та актуалізувати робочий досвід редакторок і журналісток цієї тематичної шпальти.

У процесі дослідження «Жіночої Сторінки» було використано описовий (ідеографічний) метод для  іксування індивідуальних особливостей роботи редакторів тематичної шпальти; метод періодизації у поєднанні зі хронологічним методом було застосовано для простеження відмінностей між змістовим наповненням та художньо-технічним оформленням номерів «Жіночої сторінки» за період з 1926 по 1939 рр.

Для дослідження творчого спадку редакторок Марії Струтинської і Стефанії Мартинюк було застосовано біографічний метод. В рамках цього методу було проаналізовано світоглядні позиції згаданих жінок, співставлено їхні історії життя з часом і умовами, в яких вони жили.

У статті вперше подано комплексне ретроспективне дослідження «Жіночої Сторінки» у газеті «Новий Час» від її заснування до припинення тиражування. Ретельно вивчено умови її заснування та особливості подальшого функціонування в рамках жорсткої окупаційної політики з боку Польської держави. Окреслено завдання, виконання яких редакція тематичної шпальти ставила собі за мету.

Встановлено імена та розшифровано криптоніми редакторів і журналістів додатка та відтворено головні віхи їхньої біографії. Вивчено і проаналізовано методи редагування тематичного додатка для жінок. Простудійовано змістове наповнення шпальти, її рубрикацію та структуру. Особливу увагу звернено на публікації з теми моди і фемінізму та їхнє соціокультурне значення.

Ключові слова: видавничий концерн «Українська Преса»; Іван Тиктор; «Жіноча Сторінка»; «Жіночі Вісті»; «Жіночий кутик»; Марія Струтинська; Стефанія Мартинюк; історія журналістики; часописи для жінок; фемінізм; мода; редактори.

74_9

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2019/08/74_9.pdf” title=”Link to the article’s PDF-file”]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *