Соціокомунікаційні чинники урбанонімічних інновацій меморативного характеру (на прикладі урбанонімів-меморативів тематичної групи «Герої Майдану / Герої Небесної Сотні»)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.74.5

УДК 007:81.373.211.5:316.776.3

Соціокомунікаційні чинники урбанонімічних інновацій меморативного характеру (на прикладі урбанонімів-еморативів тематичної групи «Герої Майдану / Герої Небесної Сотні»)

Данильчук Дмитро Васильович, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологчних наук, доцент.
ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-6720-3230

Резюме

Мета статті полягає у встановленні основних чинників урбанонімічних інновацій (перейменувань, найменувань, уточнень назв об’єктів урбанонімії) в аспекті соціокомунікаційних процесів і явищ. Для досягнення цієї мети було застосовано такі методи: описовий (з метою опису процесів урбанонімічної меморіалізації в цілому і якісних характеристик окремих урбанонімів); кількісного підрахунку (для визначення кількості досліджуваних об’єктів в абсолютному й відносному вимірах); типологізації й моделювання (для створення типології соціокомунікаційних процесів, опосередкованих урбанонімічними інноваціями, і побудови моделей взаємодії комунікантів у межах таких процесів); загальнонаукові методи системного аналізу, індукції, дедукції, абстрагування й узагальнення (для формулювання соціокомунікаційних чинників і закономірностей урбанонімічних процесів). На матеріалі публікацій медіа з топонімічної тематики й відповідних нормативноправових актів центральних і місцевих органів влади проаналізовано кількісні та якісні аспекти урбанонімічних змін щодо меморіалізації загиблих учасників революційних подій 2013-14 рр. в Україні, запропоновано концептуальне бачення соціальнокомунікаційної (соціокомунікаційної) функції урбаноніма в низці інших його функцій, вироблено типологію соціокомунікаційних процесів, опосередкованих урбанонімічними інноваціями, і створено моделі взаємодії комунікантів у межах таких процесів, здійснено спробу опису в термінах соціальних комунікацій основних екстралінгвальних чинників урбанонімічних номінацій і реномінацій цього різновиду.

Ключові слова: топонімія; урбаноніми; меморативи; соціальна комунікація.

74_5

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2019/08/74_5.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *