Інтернет-радіо: від минулого до сьогодення

УДК 007:004.738.5:654.195

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2018.71.7

Інтернет-радіо: від минулого до сьогодення

Божена Ікалюк, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студентка магістратури

Резюме

Статтю присвячено розвитку, становленню та особливостям функціонування мережевого радіомовлення. У дослідженні описано основні історичні етапи еволюції інтернет-радіостанцій в Україні та світі. Нові дані щодо специфіки національного інтернет-радіо подано в контексті узагальненого досвіду функціонування онлайн-радіостанцій Сполучених Штатів Америки, Європи, Канади. Визначено особливості їхнього розвитку та загальні засади мовлення в мережі. В основі методології дослідження лежать засади культурно-історичного, історико-типологічного і системного підходу та методи синтезу, аналізу, узагальнення.

Оскільки на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства поява нових мас-медіа стала поштовхом для виникнення нових процесів медіаконвергенції, які ми можемо розцінювати як особливе середовище професійної діяльності журналіста, нині формуються нові вимоги медіагалузі до професійних та особистісних якостей радіожурналіста, що актуалізує потребу теоретичного та практичного осмислення розвитку радіо в інтернеті. На основі досліджень вітчизняних та закордонних учених виявлено основні ознаки мережевого радіо (серед них: інтерактивність, мультимедійність, доступність, конвергентність тощо), що дало змогу охарактеризувати новітній засіб масової інформації – мережеве радіомовлення. Результати дослідження показали, що етапи еволюції інтернет-радіо України конвергентні етапам розвитку та становлення світового мережевого мовлення, а перспективи світового радіо пов’язані з розвитком інтернету не меншою мірою, ніж з удосконаленням традиційних методів розповсюдження акустичної інформації.

Ключові слова: радіожурналістика; онлайн радіостанції; інтернет-радіо; конвергентність; мультимедійність.

07_71

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2019/06/07_71.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь