Архів категорії: Випуск 75

Корпоративні медіа в бізнесі як канал внутрішнього маркетингу

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.75.15 УДК 007:070.48 Корпоративні медіа в бізнесі як канал внутрішнього маркетингу Рикичина Тетяна Сергіївна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студентка магістратури Резюме У статті досліджено суть корпоративних комунікацій в аспекті внутрішнього маркетингу фірми на прикладі корпоративних медіакомпаній «Lufthansа», «Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych» (TZMO) та «Росток-Холдинг». Застосовано описовий метод та якісно-кількісний аналіз… Читати далі »

Особливості впровадження та функціонування корпоративної соціальної відповідальності в Польщі (на прикладі річного звіту банку PKO BP)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.75.14 УДК 007:659.4:070.15(438) Особливості впровадження та функціонування корпоративної соціальної відповідальності в Польщі (на прикладі річного звіту банку PKO BP) Никончук Анастасія Вікторівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студентка магістратури Резюме У статті йдеться про історичне підґрунтя впровадження корпоративної соціальної відповідальності в Польщі. Проаналізовано погляди щодо розвитку корпоративної соціальної відповідальності різних польських… Читати далі »

Тематика та проблематика політичної публіцистики Віталія Портникова (на прикладі матеріалів інтернет-видання «Радіо Свобода»)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.75.13 УДК 007:070.15:004.738.5 Тематика та проблематика політичної публіцистики Віталія Портникова (на прикладі матеріалів інтернет-видання «Радіо Свобода») Зоря Аліна Ігорівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студентка магістратури Резюме У статті досліджується тематика та проблематика текстів відомого в Україні та за її межами сучасного політичного публіциста В. Портникова. Актуальність наукової розвідки полягає у… Читати далі »

Познайомити з Особистістю (Рецензія на: Воронова М. Ю. Теорія та практика публіцистичного портрета: наук. видання. Київ : «ЛАТ&К», 2019. 312 с.)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.75.12 УДК 070:82-4(049.32) Познайомити з Особистістю (Рецензія на: Воронова М. Ю. Теорія та практика публіцистичного портрета: наук. видання. Київ : «ЛАТ&К», 2019. 312 с.) Підлуцький Олексій Георгійович, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук, доцент, Резюме Мета дослідження – аналіз монографії Мальвіни Воронової «Теорія та практика публіцистичного портрета» на основі… Читати далі »

Іван Багряний – редактор і автор часопису «Українські вісті» (1945–1963)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.75.11 УДК 82-92:070.4(092)’’1945/1963”Багряний Іван Багряний – редактор і автор часопису «Українські вісті» (1945–1963) Козак Сергій Борисович, Представник Фундації ім. Івана Багряного (США) в Україні, кандидат філологічних наук Резюме Мета цієї статті – розглянути журналістську і редакторську діяльність Івана Багряного крізь призму публікацій часопису «Українські вісті» – унікального видання, яке виходило в Німеччині та США… Читати далі »

Польове дослідження як антропологічний інструмент у літературному репортажі (на прикладах журналістських текстів Йозефа Рота)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.75.10 УДК 070.4:82-92]:001.891(436)”192″Й.Рот Польове дослідження як антропологічний інструмент у літературному репортажі (на прикладах журналістських текстів Йозефа Рота) Олеся Любомирівна Яремчук, Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірантка Резюме У статті досліджено використання у літературних репортажах польового дослідження як антропологічного інструменту, яке є повноцінним елементом створення журналістських матеріалів. Метою цієї наукової публікації є визначення антропологічних… Читати далі »

Неопатріархатний проєкт націоналістичної преси 1920-1930-х років

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.75.9 УДК 007:070.19 Неопатріархатний проєкт націоналістичної преси 1920-1930-х років Хамедова Ольга Анатоліївна, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент Резюме У статті у центрі дослідницької уваги перебуває проблема взаємодії ідеології та гендеру в українській пресі 1920-1930-х рр. Об’єктом дослідження є націоналістичні періодичні видання міжвоєнного двадцятиріччя. Головна мета дослідження – з’ясувати… Читати далі »

Роль партійної преси у виборчому процесі та політичній комунікації (на прикладі парламентської кампанії 2012 року)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.75.8 УДК 007:324:070(477)”2012” Роль партійної преси у виборчому процесі та політичній комунікації (на прикладі парламентської кампанії 2012 року) Пересада Віталій Геннадійович, Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірант Резюме Мета визначити роль партійної преси у виборчому процесі та політичній комунікації на прикладі виборів до Верховної Ради України 2012 р. Проаналізовано класичну партійну та короткотермінову… Читати далі »

Fashion-референтність Стефанії Мартинюк на шпальтах газети «Новий Час» (1935-1939 рр.)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.75.7 УДК 070.445-055.2:687.01]:[070.421Мартинюк:811.161.2’38’4](477.83- 074)”1935/1939″(092)(045) Fashion-референтність Стефанії Мартинюк на шпальтах газети «Новий Час» (1935-1939 рр.) Астапцева Христина Андріївна, Українська академія друкарства, аспірантка Резюме Мета розвідки – ввести в науковий обіг фактичний матеріал про невідому донині журналістську та редакторську спадщину Стефанії Мартинюк на поприщі моди; розглянути ще одну забуту сторінку історії української fashion-журналістики. Для реконструкції соціального… Читати далі »

Звуковий образ регіональної радіопрограми в контексті провідних тенденцій розвитку медіаринку

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.75.6 УДК 379.823:004.52:316.77(477.64) Звуковий образ регіональної радіопрограми в контексті провідних тенденцій розвитку медіаринку Мірошниченко Павло Васильович, кафедра журналістики, Запорізького національного університету к. філол. н., доцент Резюме Мета статті – визначити типові та своєрідні риси звукового образу програм регіональних радіостанцій у світлі останніх тенденцій розвитку галузі. У науковій розвідці використано метод аналізу актуальної наукової інформації… Читати далі »