Познайомити з Особистістю (Рецензія на: Воронова М. Ю. Теорія та практика публіцистичного портрета: наук. видання. Київ : «ЛАТ&К», 2019. 312 с.)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.75.12

УДК 070:82-4(049.32)

Познайомити з Особистістю (Рецензія на: Воронова М. Ю. Теорія та практика публіцистичного портрета: наук. видання. Київ : «ЛАТ&К», 2019. 312 с.)

Підлуцький Олексій Георгійович, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук, доцент,

Резюме

Мета дослідження – аналіз монографії Мальвіни Воронової «Теорія та практика публіцистичного портрета» на основі розгляду її змісту, а також виявлення її значення для наукової розробки цього питання в українському журналістикознавстві та подальшого розвитку жанру публіцистичного портрета в журналістській практиці.

Методи дослідження. При проведенні дослідження застосовується методи аналізу документальних джерел, спостереження, виділення, членування та інтерпретації теоретичного матеріалу аналізованої монографії, а також аналітичний метод.

Результати дослідження. Монографія Воронової є першим в українському журналістикознавстві омплексним і глибоким дослідженням теорії та практики публіцистичного портрета. Авторка розглядає його не лише як журналістський жанр, а й ширше, як соціокультурний феномен. Запропоновано оригінальну класифікацію видів публіцистичного портрета. Авторці вдалося органічно реалізувати в своїй книзі власну дослідницьку концепцію. Особливої цінності монографії надає наявність, окрім суто теоретичних розділів, додатків, які дають змогу узагальнити досвід практиків жанру. Воронова спирається в своєму дослідженні на великий масив емпіричних даних і демонструє здатність проводити глибокий аналіз тих даних.

Висновки. Рецензоване дослідження є новаторським за вибором теми та за якістю розробки цієї теми. Воно є серйозним внеском як у подальший розвиток журналістикознавства, зокрема жанрології. Книга також може бути корисною для портретистів-практиків для подальшого вдосконалення їхньої майстерності.

Ключові слова: М. Воронова; публіцистичний портрет; літературний портрет; політичний портрет; історичний портрет.

75_12

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/01/75_12.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *