Тематика та проблематика політичної публіцистики Віталія Портникова (на прикладі матеріалів інтернет-видання «Радіо Свобода»)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.75.13

УДК 007:070.15:004.738.5

Тематика та проблематика політичної публіцистики Віталія Портникова (на прикладі матеріалів інтернет-видання «Радіо Свобода»)

Зоря Аліна Ігорівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студентка магістратури

Резюме

У статті досліджується тематика та проблематика текстів відомого в Україні та за її межами сучасного політичного публіциста В. Портникова. Актуальність наукової розвідки полягає у вивченні та розширенні наукового дискурсу щодо політичної публіцистики, її тематики та проблематики, достовірності інформування.

Мета дослідження – виявити й проаналізувати основний тематичний спектр та особливості проблематики політичних текстів В. Портникова. Для досягнення мети слід виконати такі завдання – стисло  роаналізувати біографію В. Портникова, щоб зрозуміти особистість; з’ясувати та узагальнити тематичний діапазон текстів публіциста; визначити проблематику текстів автора через лінію злободенних питань, політичну ситуацію і процеси в Україні та світовому соціумі; систематизувати творчо-професійні погляди публіциста щодо політичних процесів, лідерства, держав, влади, режимів тощо.

Методологічну основу дослідження становили принципи об’єктивності, комплексності та достовірності. В основі наукової розвідки був задіяний компаративний аналіз, що дав змогу простежити відображення в публіцистичних виступах автора конкретних політичних подій. Для аналізу тематики та проблематики текстів публіциста було застосовано низку загально- та конкретно-наукових методів. Описовий метод використовувався для окреслення наявного матеріалу суспільно-політичної тематики та проблематики публіциста в інтернет-виданні «Радіо Свобода» за 2017–2018 рр. та перший квартал 2019 р. Під час вивчення особливостей творчої діяльності публіциста задіяний біографічний метод. У дослідженні використано також методи семантичного та якісного аналізу текстів В. Портникова.

Аналіз публіцистичних виступів автора показав, що В. Портников акцентує увагу читачів на нагальних проблемах, дає об’єктивну та ґрунтовну оцінку сучасній ситуації. Кожну тему він пропускає крізь себе, цим самим стимулює та закликає аудиторію до роздумів, а також допомагає зрозуміти та переосмислити найбільш важливі суспільно-політичні процеси.

Ключові слова: політична публіцистика; публіцист; В. Портников; влада; Україна; війна.

75_13

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/01/75_13.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *