Звуковий образ регіональної радіопрограми в контексті провідних тенденцій розвитку медіаринку

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.75.6

УДК 379.823:004.52:316.77(477.64)

Звуковий образ регіональної радіопрограми в контексті провідних тенденцій розвитку медіаринку

Мірошниченко Павло Васильович, кафедра журналістики, Запорізького національного університету к. філол. н., доцент

Резюме

Мета статті – визначити типові та своєрідні риси звукового образу програм регіональних радіостанцій у світлі останніх тенденцій розвитку галузі. У науковій розвідці використано метод аналізу актуальної наукової інформації з теми розвідки, що посприяло виробленню її концепції. Було застосовано методи інтерпретації даних соціологічних, власне медіаметричних, досліджень, моніторингу та порівняльно-зіставного аналізу звукових образів радіопрограм, поданих на Десятий конкурс професійної журналістики «Честь професії 2019».

Програми суспільного регіонального мовника, інтернет і FM-станцій активно використовують так звані «тренди» мас-медійної галузі – жанрову гібридність, тяжіння до конвергентності, мультиплатформності, візуалізації, суто технічної доступності до слухача. Програми Суспільного радіо відзначаються особливою часовою розлогістю, традиційною для літературно-мистецьких передач колишнього державного радіо, стилістикою та манерою подання матеріалу, що з огляду на темпоритм сучасного життя викликає питання
стосовно їхньої комунікативної ефективності. Програмам регіональних інтернет-радіо, як і FM-станції, притаманні невеликий хронометраж, принцип подання матеріалу «рви та читай», скупіший за виражальними засобами звуковий образ. Брак у фіналі конкурсу регіональних радіомовників непрямо може свідчити про певне світоглядне та смакове його відставання від лідерів галузі.

«Традиції» в конструюванні звукового образу радіопрограми усталені самою практикою щоденного інформування, що спрощує та прискорює виробництво продукту. Водночас типовість і шаблоновість у роботі не сприяє зростанню авдиторного зацікавлення радіо як джерелом актуальної та цікавої інформації.

Ключові слова: радіомовлення; радіопрограма; звуковий образ; тренди журналістики.

75_6

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/01/75_6.pdf” title=”Link to the article’s PDF-file”]

Залишити відповідь