Fashion-референтність Стефанії Мартинюк на шпальтах газети «Новий Час» (1935-1939 рр.)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.75.7

УДК 070.445-055.2:687.01]:[070.421Мартинюк:811.161.2’38’4](477.83- 074)”1935/1939″(092)(045)

Fashion-референтність Стефанії Мартинюк на шпальтах газети «Новий Час» (1935-1939 рр.)

Астапцева Христина Андріївна, Українська академія друкарства, аспірантка

Резюме

Мета розвідки – ввести в науковий обіг фактичний матеріал про невідому донині журналістську та редакторську спадщину Стефанії Мартинюк на поприщі моди; розглянути ще одну забуту сторінку історії української fashion-журналістики.

Для реконструкції соціального досвіду Стефанії Мартинюк було використано біографічний метод. Аналіз документів, а саме – всіх випусків газети «Новий Час» з 1926 по 1939 рр., допоміг виявити ті номери щоденника, у яких публікувалась тематичні шпальти для жінок, зокрема сторінка «Нашим читачкам». За допомогою методу періодизації зафіксовано якісні зміни у розвитку тематичної сторінки «Нашим  итачкам».

Для аналізу стилістики та мови публікацій шпальти використано мовностилістичний (філологічний) метод. Для класифікації журналістської спадщини Стефанії Мартинюк застосовано жанрово-видовий метод. Для дослідження мовних засобів у текстах редакторки використано риторичний аналіз. Для виявлення взаємозв’язків тексту з політичними, соціальними, культурними вподобаннями Стефанії Мартинюк застосовано дискурсивний аналіз.

У статті досліджено історію виходу жіночої тематичної шпальти «Нашим читачкам» 1935-1939 рр. Виокремлено головні жанри додатка. Вивчено всі випуски тематичної сторінки та подано ґрунтовну характеристику організації роботи редакторки Стефанії Мартинюк. Проаналізовано всі публікації та вивчено стилістичні особливості тематичної шпальти. Висвітлено концептуальні особливості художньо-графічного оформлення шпальти та ілюстративного матеріалу, що публікувався в її рамках. Сформовано fashionглосарій найуживаніших термінів модної тематики, що трапляються у публікаціях сторінки «Нашим читачкам».

Ключові слова: газета «Новий Час»; тематична сторінка для жінок «Нашим читачкам»; мода; fashion-журналістика; галицький fashion-лексикон; fashion-ілюстрація; фемінізм.

75_7

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/01/75_7.pdf” title=”Link to the article’s PDF-file”]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *