Польове дослідження як антропологічний інструмент у літературному репортажі (на прикладах журналістських текстів Йозефа Рота)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2019.75.10

УДК 070.4:82-92]:001.891(436)”192″Й.Рот

Польове дослідження як антропологічний інструмент у літературному репортажі (на прикладах журналістських текстів Йозефа Рота)

Олеся Любомирівна Яремчук, Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірантка

Резюме

У статті досліджено використання у літературних репортажах польового дослідження як антропологічного інструменту, яке є повноцінним елементом створення журналістських матеріалів. Метою цієї наукової публікації є визначення антропологічних методів у репортерських текстах 20-х років Йозефа Рота, австрійського письменника та репортера, народженого у Бродах. Використовуючи діахронне порівняння, якісний метод та контентаналіз для оцінювання та пояснення концепції текстів Йозефа Рота, а також методологію текстуального, синтагматичного (за Володимиром Проппом) та парадигматичного аналізу (за Клодом Леві-Стросом), досліджено згенеровані значення у текстах згаданого автора. Внаслідок дослідження виокремлено чотири методи, до яких вдавався Йозеф Рот, пишучи цикли репортажів 20-х років, зокрема «У полудневій Франції» та «Білі міста». Це включене спостереження, глибинне інтерв’ю, фіксування деталей та здобуття емпіричного досвіду. Ці фактори сучасні автори називають класичними, без яких робота у цьому жанрі неможлива. Як можна побачити на прикладах літературних репортажів французького циклу Йозефа Рота, антропологічні інструменти, які автор використовував для с воєї роботи, посприяли поглибленню та якості його текстів. Спостерігаючи, комунікуючи, досліджуючи, у своїх текстах Йозеф Рот створював панорамну картину епохи ХХ століття. Однак, варто додати, часто був надто суб’єктивним, на що гостро звертають увагу йогокритики.

Ключові слова: літературний репортаж; подорожня антропологія; польове дослідження.

75_10

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/01/75_10.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь