Архів категорії: Випуск 80

Перцептивні критерії якості журналістських матеріалів як основа моделі представлення вузькогалузевої соціально-економічної теми в ділових онлайн-медіа України

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.7 УДК 070.48:004.738.5:338.1(477) Вікторія Миколаївна Нікитенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, аспірантка. https://orcid.org/0000-0001-7399-6556 Резюме У статті проаналізовано основні критерії якості відображення соціально-економічної теми «житло/нерухомість» у статтях ділових онлайн-медіа та запропоновано експліцитну модель представлення вузькогалузевої теми засобами масової комунікації. Мета статті – визначити критерії сприйманої якості журналістських матеріалів про жит-ло/нерухомість ділових онлайн-медіа… Читати далі »

Український телетижневик у період карантину: жанрові та форматні ознаки

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.6 УДК 007:654.197:578.834.1 Нитченко Анна Ігорівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, аспірантка https://orcid.org/0000-0002-5334-1920 Резюме У статті визначено, чи відобразилися карантинні обмеження, введені через пандемію СOVID-19, на жанрових та форматних ознаках українського телевізійного тижневика як різновиду аналітичного жанру. Для цього проведено моніторинг випусків найбільш рей-тингової щотижневої підсумкової програми «Факти тижня. 100 хвилин»… Читати далі »

Образ українського університету в суспільстві в контексті медіа (результати опитування)

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.5 УДК 007:316.658:378.4(477) Волик Аліна Вадимівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, провідний фахівець науково-дослідної частини, https://orcid.org/0000-0002-4947-8115 Резюме Мета статті – на підставі результатів опитування студентів і викладачів рейтингових ЗВО з‟ясувати образ вітчизняного університету в українському суспільстві, а також визначити роль медіа в процесі його творення. Для досягнення поставленої мети сформовано такі завдання: визначити чинники,… Читати далі »

Результати всеукраїнського опитування вчителів щодо функціонування спеціалізованих ЗМІ освітньої тематики в Україні

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.4 УДК: 075/077:[37.091.33-028.22:004.773] Городенко Леся Михайлівна, кафедра соціальних комунікацій Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент. Катеринич Петро Вікторович, здобувач кафедри соціальних комунікацій Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член НСЖУ. https://orcid.org/0000-0002-5967-2368 Резюме У статті наведено результати репрезентативного опитування українських вчителів щодо рівня задоволеності… Читати далі »

Інтерв’ю в електронних ЗМК. Інваріанти розвитку порівняно з пресовими виданнями

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.3 УДК 070.422 Василенко Микита Кімович, Київський національний університет імені Тараса Шевчен-ка, Навчально-науковий інститут журналістики, д. філол. наук, професор, https://orcid.org/0000-0002-8592-7029 Резюме Наукова розвідка покликана вирішити проблему специфіки переходу і взаємодії друкова-них та інтернет-видань, з акцентацією на інтерв‟ю – найбільш поширеному жанрі в сис-темі інформаційно-публіцистичних жанрів. Мета статті: виявлення принципових, зна-чущих відмінностей в методиці підготовки і… Читати далі »

Аналіз підходів до впливу на особистість інтернет-комунікації: тенденції і фактори

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.2 УДК 007:316.61 Сухаревська Ганна Володимирівна, Національний університет водного господарства та природокористування, кандидат наук з соціальної комунікації, старший викладач ка-федри журналістики та українознавства. https://orcid.org/0000-0001-8938-7915 Резюме Мета дослідження – визначити наявні підходи до впливу на особистість мережевої кому-нікації. Через вплив електронних мультимедіа на суспільну комунікацію відбулась перео-рієнтація вектора комунікативних актів у напряму локальних груп, у сектор… Читати далі »

Особливості медіанаративу, формованого українськими топ-блогерами

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.1 УДК 316.77:004.624 Захарченко Артем Петрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, навчально-науковий інститут журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій, Голова аналітичного відділу Центру контент-аналізу. https://orcid.org/0000-0002-3877-8403 Сисоєва Юлія Анатоліївна, аналітикиня Центру контент-аналізу. https://orcid.org/00000002-4196-2447 Комнацька Ганна Миколаївна, керівниця відділу обробки даних Центру контентаналізу. https://orcid.org/0000-0003-2206-5182 Резюме Дослідження показало відмінність між сприйняттям авдиторією медіанаративу (оповіді про поточні події),… Читати далі »