Український телетижневик у період карантину: жанрові та форматні ознаки

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.6

УДК 007:654.197:578.834.1

Нитченко Анна Ігорівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, аспірантка
https://orcid.org/0000-0002-5334-1920

Резюме

У статті визначено, чи відобразилися карантинні обмеження, введені через пандемію СOVID-19, на жанрових та форматних ознаках українського телевізійного тижневика як різновиду аналітичного жанру. Для цього проведено моніторинг випусків найбільш рей-тингової щотижневої підсумкової програми «Факти тижня. 100 хвилин» на телеканалі ІСТV на початку карантинних заходів та за півтора року пандемії. Проведено узагальне-ний аналіз, кількісний та якісний контент-аналіз випусків, а також програмної сітки теле-каналу ІСТV, режисерського та сценарного планів. Проаналізовано і визначено пробле-матику і тематику матеріалів, визначено відсоткове співвідношення обраної редакцією програми проблематики, а також тематики, яка стосується проблеми СOVID-19. Окрім того, класифіковано способи долучення гостей до ефіру, а серед тих спікерів, яких було записано в офлайн форматі, визначено, хто дотримувався вимог карантину та вдягав за-соби індивідуального захисту. Також здійснено порівняльний аналіз та визначено, чи відбулися зміни і якщо так, то які саме у способах долучення спікерів до запису програм, а також у тій проблематиці й тематиці, яка обрана для матеріалів випусків. Визначено, які саме зміни відбулися під час карантинних обмежень, і на що слід звернути увагу телеві-зійникам для створення і вдосконалення продукту: необхідність дотримуватися балансу в обранні проблематики для висвітлення в аналітичних програмах; не забувати про вимоги карантинних обмежень. Праця актуальна для наукової спільноти для подальших дослі-джень, а також для студентів, які вивчають журналістську галузь.

Ключові слова: телевізійна аналітика; тижневик; жанр; формат; карантин

Залишити відповідь