Образ українського університету в суспільстві в контексті медіа (результати опитування)

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.5

УДК 007:316.658:378.4(477)

Волик Аліна Вадимівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, провідний фахівець науково-дослідної частини,
https://orcid.org/0000-0002-4947-8115

Резюме

Мета статті – на підставі результатів опитування студентів і викладачів рейтингових ЗВО з‟ясувати образ вітчизняного університету в українському суспільстві, а також визначити роль медіа в процесі його творення. Для досягнення поставленої мети сформовано такі завдання: визначити чинники, які вплинули на творення образу ЗВО для кожного респон-дента; підтвердити чи спростувати твердження, що медіа впливають на формування обра-зу університету; з‟ясувати інформаційні вподобання учасників опитування в контексті повідомлень медіа про ЗВО й сформувати перелік тем, висвітлення яких не вистачає спо-живачам інформації. Дослідження проводилося з використанням різноманітних методів наукового пізнання, базовим серед яких обрано загальнонауковий метод емпіричного дослідження – анкетне опитування. На різних етапах використані методи класифікації, узагальнення, спостереження, статистичного підрахунку.

Учасниками опитування стали 500 респондентів, серед яких 390 (89%) студентів і 11% (110) викладачів. Із них 69% (345) жінок і 31% (155) чоловіків. Анкетування відбулося в електронній формі шляхом розсилання повідомлень потенційним респондентам. На етапі зведення даних систематизовано отриману інформацію методом автоматичного форму-вання статистики завдяки онлайн-інструментам «Google».
Результати опитування свідчать про значну роль медіа в процесі творення образу закладу вищої освіти, а також про те, що цей образ у суспільстві здебільшого є позитивним. При цьому понад половину опитаних повністю або частково задовольняє українська вища освіта.

Отримані результати можна використати для створення практичної моделі творення по-зитивного образу ЗВО в медіа і суспільстві.

Ключові слова: образ університету; творення образу університету; медіа; соціологічне опитування.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *