Результати всеукраїнського опитування вчителів щодо функціонування спеціалізованих ЗМІ освітньої тематики в Україні

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.4

УДК: 075/077:[37.091.33-028.22:004.773]

Городенко Леся Михайлівна, кафедра соціальних комунікацій Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент.

Катеринич Петро Вікторович, здобувач кафедри соціальних комунікацій Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член НСЖУ.
https://orcid.org/0000-0002-5967-2368

Резюме

У статті наведено результати репрезентативного опитування українських вчителів щодо рівня задоволеності освітнім контентом та висвітлення ЗМІ тематики освіти.

Результати опитування, оприлюднені в Комунікаційній стратегії МОНУ 2019-2021, пока-зують, що всі аналізовані нами спеціалізовані ЗМІ («Освіта.ua», «НУШ», «Освіторія», «Педпреса») входять до 10 тематичних інтернет-ресурсів, які найчастіше відвідують вчи-телі (за даними опитування Gemius Audience). Опитування вчителів ми провели, щоб встановити рівень задоволеності представників педагогічного персоналу загальноосвітніх шкіл контентом на освітню тематику у вузькоспеціалізованих та широкоспеціалізованих ЗМІ, зрозуміти афективну кореляцію між контентом освітньої тематики, вміщеним на різних ресурсах, а також визначити думку ключових споживачів контенту освітньої тема-тики щодо необхідності створення в Україні нових інформаційних ресурсів. Опитування репрезентативне: α=,886 (88,6%) при (N=384). Використано «паспортичку» та 8 запитань у вигляді шкали Лайкерта для кращої інтерпретації даних.

Результати всеукраїнського опитування вчителів показують, що задоволеність респонде-нтів висвітленням тематики освіти вузькоспеціалізованими ЗМІ («Освіта.ua», «Освіто-рія», «НУШ», «Педпреса» інші) є вищою ніж щодо широкоспеціалізованих ЗМІ. На 8,08 бала з 10 можливих вчителі оцінюють необхідність створення нових ресурсів (сайтів), що публікуватимуть інформаційно-аналітичний контент на теми освіти.

Ключові слова: освітня журналістика; освітній контент; ЗМІ освітньої тематики; опиту-вання вчителів; освіта.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *