Інтерв’ю в електронних ЗМК. Інваріанти розвитку порівняно з пресовими виданнями

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.3

УДК 070.422

Василенко Микита Кімович, Київський національний університет імені Тараса Шевчен-ка, Навчально-науковий інститут журналістики, д. філол. наук, професор,
https://orcid.org/0000-0002-8592-7029

Резюме

Наукова розвідка покликана вирішити проблему специфіки переходу і взаємодії друкова-них та інтернет-видань, з акцентацією на інтерв‟ю – найбільш поширеному жанрі в сис-темі інформаційно-публіцистичних жанрів. Мета статті: виявлення принципових, зна-чущих відмінностей в методиці підготовки і подачі інтерв‟ю в пресовій та інтернет-журналістиці; показати специфіку складних процесів.

Методи дослідження. Метод контент-аналізу став основою емпірики наукової статті і джерелом для теоретичних посилань, висновків. Автор використав історико-порівняльний метод дослідження, оскільки не можна аналізувати розвиток жанру ін-терв‟ю без посилання на теорію та практику пресової журналістики. Методом узагаль-нення автор скористувався з метою звести в певну систему характерні деталі, риси емпі-рики, зробивши на їх основі теоретичні узагальнення.

Результати. Автор обстоює тезу, згідно з якою призначенням інтерв‟ю є не лише інфор-мування, а й естетичне і етичне виховання В українській інтернет-журналістиці поволі відроджується жанр інтерв‟ю-діалогу. Інтерв‟ю-діалог в сучасному інтернет-виданні сут-тєво різниться від пресовій журналістики. У інтерв‟ю-нарисі та інтерв‟ю-замальовці при-сутні яскраво виражені елементи белетристики. Із зростання рівня суспільної моралі і самоорганізації маси населення, в країні з‟являться нові інтернет-видання, а з ними від-родиться різні види інтерв‟ю. Висновки. Процес переходу й адаптації жанру інтерв‟ю із друкованих видань в інтернет-видання завершено. Жанр закріпився на нових, досить незвичних для вітчизняних журналістів платформах-носіях; інтерв‟ю почало еволюціону-вати за своїми законами. Тому інтерв‟ю у інтернет-виданні мають готувати журналісти, які спеціалізуються на матеріалах, що розміщуються саме в інтернет-виданнях.

Ключові слова: жанр; інтерв‟ю; нова журналістика; джерела; діалог; масова свідомість.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *