Наукові записки Інституту журналістики. Том 1(80), 2022 р.

На обкладинці вміщено фото Елліни Дмитрівни Циховської, доктора філологічних наук, професора кафедри реклами та зв‟язків з громадськістю Навчально-наукового ін-ституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Елліна Дмитрівна у 2002 році закінчила Бердянський державний інститут імені П.Д. Осипенка. У 2002-2005 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного уні-верситету імені Тараса Шевченка. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Поезія Євгена Маланюка в контексті українсько-польських літературних зв‟язків» за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

У 2008-2011 навчалася в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У квітні 2012 захистила докторську дисертацію на тему: «Художній часопростір Леопольда Стаффа: компаративний аспект» за двома спеціальностями 10.01.05 – порівняльне літературознавство та 10.01.03 – література словʼянських народів.

У 2014-2016 рр. працювала завідувачем кафедри журналістики Інституту міжнарод-них відносин Національного авіаційного університету, а з 2016-до вересня 2019 – завіду-вачем кафедри журналістики, реклами і зв‟язків з громадськістю Національного авіацій-ного університету. З 16 вересня 2019 р. працює на посаді професора кафедри реклами та зв‟язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2014 році Циховська Е.Д. отримала вчене звання професора кафедри журналістики.

Професор Циховська Е.Д. – автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць з проблем соціальних комунікацій, компаративістики та журнальної періодики.

Статті з журналу

Вихідні дані

Зміст

У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Особливості медіанаративу, формованого українськими топ-блогерами
Артем Захарченко, Юлія Сисоєва, Ганна Комнацька, Центр контент-аналізу

Аналіз підходів до впливу на особистість інтернет-комунікації: тенденції і фактори
Ганна Сухаревська, Національний університет водного господарства та природокористування

 

ЖУРНАЛІСТИКА / ПУБЛІЦИСТИКА

Інтервʼю в електронних ЗМК. Інваріанти розвитку порівняно з пресовими виданнями
Микита Василенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДІА

Результати всеукраїнського опитування вчителів щодо функціонування спеціалізованих ЗМІ освітньої тематики в Україні
Леся Городенко, Петро Катеринич, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Образ українського університету в суспільстві в контексті медіа (результати опитування)
Аліна Волик, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Український телетижневик у період карантину: жанрові та форматні ознаки
Анна Нитченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Перцептивні критерії якості журналістських матеріалів як основа моделі представлення вузькогалузевої соціально-економічної теми в ділових онлайн-медіа України
Вікторія Нікитенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *