Особливості медіанаративу, формованого українськими топ-блогерами

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.1

УДК 316.77:004.624

Захарченко Артем Петрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, навчально-науковий інститут журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій, Голова аналітичного відділу Центру контент-аналізу.
https://orcid.org/0000-0002-3877-8403

Сисоєва Юлія Анатоліївна, аналітикиня Центру контент-аналізу.
https://orcid.org/00000002-4196-2447

Комнацька Ганна Миколаївна, керівниця відділу обробки даних Центру контентаналізу.
https://orcid.org/0000-0003-2206-5182

Резюме

Дослідження показало відмінність між сприйняттям авдиторією медіанаративу (оповіді про поточні події), що формується українськими топ-блогерами, та оповіддю, що формується традиційними медіа. Мета дослідження – з‟ясувати структуру того сегмента медіанаративу, який формується топ-блогерами у ключових соціальних медіа, і виявити відмінності від аналогічної структури у традиційних медіа.

У роботі використано метод автоматичного контент-аналізу для збирання інформації про висвітлення тем у різних комунікаційних середовищах; метод кореляційного аналізу для з‟ясування взаємозв‟язків між увагою топ-блогерів до теми та відгуком авдиторії на їхні дописи, а також увагою традиційних медіа та широких верств користувачів соціальних медіа до тих самих тем; метод порівняння – для з‟ясування відмінностей встановлених закономірностей від аналогічних закономірностей у традиційних медіа.

Дослідження показало, що увага авдиторії топ-блогерів влаштована за іншими принципами, ніж у випадку традиційних медіа. Хоча в обох комунікаційних середовищах увагу читачів визначає медіанаратив з серіальною структурою, однак у традиційних медіа він схожий на телепродукт, який називається англійським терміном «serials»: глядач стежить насамперед за «довгими» сюжетними лініями, які тривають місяцями і довше. Натомість у просторі блогосфери читачі стежать за медіанаративом у форматі «series», звертаючи увагу перш за все на стислі, подієві теми. Це може свідчити про особливості медіаспоживання тієї частини авдиторії, яка отримує новини лише з соціальних медіа: вона частіше споживає інформацію уривчасто, з фокусом на обговорення поточних тем, без усвідомлення тяглості політичних та економічних процесів, а отже, нею можна легше маніпулювати.

Ключові слова: медіанаратив; топ-блогери; інформаційний простір України; серіали; соціальні медіа.


 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *