Наукові записки Інституту журналістики. Том 2(83), 2023 р.

Статті з журналу

Вихідні дані

Зміст

У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Неолексеми з компонентом медіа
у словниках і науковому дискурсі із соціальних комунікацій

Баландіна Надія Францівна, Національний університет «Одеська політехніка»

Лексико-семантичні анормативи в журналістських текстах (на матеріалі новинної стрічки УНІАН)
Ірина Мариненко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Otiumportal: смислові домінанти текстового простору (на матеріалі заголовків статей про туризм)
Наталія Шумарова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Владислав Михайленко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЖУРНАЛІСТИКА / ПУБЛІЦИСТИКА

Художньо-публіцистичні жанри на шпальтах районної преси Тернопільщини: аналіз краєзнавчого контенту
Ольга Пелешок, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Річард Стіл – публіцист i організатор англійської періодичної друкованої преси
Олександр Мелещенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕКЛАМА ТА ЗВ‘ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Індивідуальні та масові емоції в маркетингових комунікаціях: роль, місце та значення для брендів та науки
Алевтина Демуцька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА

Телерадіоосвіта в умовах війни: бакалаврські історії кафедри телебачення і радіомовлення
Олесь Гоян, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ілля Хоменко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ МАГІСТРІВ І АСПІРАНТІВ

Китайський сучасний медіаринок
Жигеле На, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Вибір каналів корпоративних комунікацій у банківській галузі під час війни
Інна Левченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Практичне застосування PR-інструментів у системі соціальних комунікацій інституцій вищої освіти (на прикладі провідних ЗВО України та світу)
Марія Сабадаш, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Бренд-комунікації в ТікТок: аналіз тематики та форматів відео українських компаній
Дмитро Олтаржевський, Ірина Попаз, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Залишити відповідь