Індивідуальні та масові емоції в маркетингових комунікаціях: роль, місце та значення для брендів та науки

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.83.6  

УДК 007:339.138:159.942

Демуцька Алевтина Володимирівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, к. соц. ком.
0000-0003-1974-3931

Резюме

Предметом публікації авторки є наукові досягнення в галузі соціальних комунікацій, матеріали в ЗМІ, що демонструють соціальну значимість вивчення соціальних комунікацій як сфери функціонування масових емоцій. Учасники соціальних комунікацій мають усвідомлювати феномен трансформації індивідуальних емоцій у масові під впливом джерела інформації, медіаексперта, реципієнта інформаційного продукту та комерційного бренду. Мета дослідження – на прикладі маркетингових комунікацій світових та вітчизняних комерційних брендів пояснити феномен масових емоцій у маркетингових комунікацій та цими прикладами підтвердити теорію про триєдину природу сучасних соціальних комунікацій, що складається з масової інформації, масових інтерпретацій та масових емоцій.

Основні результати дослідження: у статті представлені ефекти масових емоцій у маркетинговій комунікації світових та українських брендів.

Можна вважати, що індивідуальні емоції різних споживачів поєднуються в певних обставинах у часі та просторі, а бренд стає епіцентром уваги та причиною формування масових емоцій у сфері соціальних комунікацій. Приклади з практичної сфери маркетингових комунікацій підтверджують теорію нової триєдиної природи соціальних комунікацій.

Методом спостереження, відбирався фактичний матеріал для аналізу кейсів, де маркетинг емоцій формував (або демонстрував спроби формування) явище масовоінформаційного впливу на аудиторію. Метод опису був застосований для характеристики тенденцій в маркетингових комунікаціях. Метод аналізу та інтерпретації отриманих даних було використано при формуванні висновків дослідження щодо результатів впливу масових емоцій на аудиторію різних брендів, що використовували маркетинг емоцій в своїх цілях.

Тези цієї статті взяті з лекції автора на тему «Індивідуальні та масові емоції в маркетингових комунікаціях», виголошеної перед студентами 1 курсу студії «Маркетинг та комунікація ринків» Краківського економічного університету (Республіка Польща) з метою апробації теми дослідження серед польських вчених.

Ключові слова: маркетингова комунікація; комунікація бренду; індивідуальні емоції; масові емоції; масова інтерпретація.

Завантажити PDF статті

Залишити відповідь