Архів категорії: Випуск 83

Бренд-комунікації в ТікТок: аналіз тематики та форматів відео українських компаній

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.83.11   УДК 007:659.4:659.118.1(477) Дмитро Олтаржевський, Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук із соціальних комунікацій, професор 0000-0002-9816-303X Ірина Попаз, Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студентка магістратури Резюме Мета цього дослідження – виявити й систематизувати тематичні напрями та творчі формати контенту, який використовується у бренд-комунікаціях на платформі… Читати далі »

Практичне застосування PR-інструментів у системі соціальних комунікацій інституцій вищої освіти (на прикладі провідних ЗВО України та світу)

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.83.10   УДК 007:659.4:378.1 Марія Сергіївна Сабадаш, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, аспірантка 0009-0004-4520-8769 Резюме Розглянуто найбільш вживані PR-інструменти в системі соціальних комунікацій інституцій вищої освіти на прикладі топових ЗВО України та світу. За допомогою методів компаративного аналізу, моніторингу, моделювання проаналізовано, які є основні відмінності між зарубіжним та вітчизняним підходами до… Читати далі »

Вибір каналів корпоративних комунікацій у банківській галузі під час війни

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.83.9   УДК 659.4:33671:355.01 Левченко Інна Олександрівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», аспірантка 0000-0001-8068-5112 Резюме У статті досліджено комунікації українських системно важливих банків під час перших 3 місяців повномасштабної війни росії проти України. Огляд комунікацій цього періоду є актуальним, оскільки полягає у першому галузевому зрізі комунікаційних тенденцій банків. Для цього… Читати далі »

Китайський сучасний медіаринок

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.83.8   УДК 007:659.3:004.738.5(510)”312″ На Жигеле, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, аспірантка 0000-0002-2900-9012 Резюме Метою статті є визначити основні тенденції розвитку онлайн-медіа в Китаї. У сучасному Китаї, як і в більшості розвинених країн, мережеві медіа стали найвпливовішими і найстабільнішими. Системно розглянуто та проаналізовано відповідну літературу про тенденції розвитку китайських онлайн-медіа та… Читати далі »

Телерадіоосвіта в умовах війни: бакалаврські історії кафедри телебачення і радіомовлення

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.83.7   УДК 070:654.19:342.8 Гоян Олесь Яремович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, доктор філологічних наук, професор 0000-0002-4264-2613 Хоменко Ілля Андрійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, доктор наук із соціальних комунікацій 0000-0001-8591-4431 Резюме У статті йдеться про бакалаврські роботи кафедри телебачення і радіомовлення НН Інституту журналістики КНУ імені… Читати далі »

Індивідуальні та масові емоції в маркетингових комунікаціях: роль, місце та значення для брендів та науки

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.83.6   УДК 007:339.138:159.942 Демуцька Алевтина Володимирівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, к. соц. ком. 0000-0003-1974-3931 Резюме Предметом публікації авторки є наукові досягнення в галузі соціальних комунікацій, матеріали в ЗМІ, що демонструють соціальну значимість вивчення соціальних комунікацій як сфери функціонування масових емоцій. Учасники соціальних комунікацій мають усвідомлювати феномен трансформації індивідуальних емоцій… Читати далі »

Річард Стіл – публіцист i організатор англійської періодичної друкованої преси

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.83.5   УДК 070.000.93(410) Мелещенко Олександр Костянтинович, Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор 0000-0002-0012-5669 Резюме Розглядається публіцистична діяльність британського журналіста та просвітника Річарда Стіла початку XVIII сторіччя та його роль в організації англійської журнальної періодики. Він уходить до четвірки провідних тодішніх есеїстів і змагається лише з Деніелом Дефо,… Читати далі »

Художньо-публіцистичні жанри на шпальтах районної преси Тернопільщини: аналіз краєзнавчого контенту

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.83.4   УДК 070:82-92(477.84)”20″ Пелешок Ольга Олексіївна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, доктор філософії з журналістики (PhD) 0000-0002-9844-4480 Резюме У статті на основі аналізу наративів районної періодики Тернопільщини початку ХХІ століття з‘ясовано тенденції жанрової кореляції у висвітленні краєзнавчої тематики. Простежено її презентованість на сторінках аналізованих газетних видань художньо-публіцистичними жанрами. В сучасних умовах, коли… Читати далі »

Otiumportal: смислові домінанти текстового простору (на матеріалі заголовків статей про туризм)

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.83.3   УДК 070.485:379.85-81‘37 Шумарова Наталія Петрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, професор, доктор філологічних наук 0000-0003-0766-8807 Михайленко Владислав Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, доцент, кандидат філологічних наук 0000-0001-9645-9307 Резюме Метою статті було визначення смислових домінант заголовків текстів на туристичну тематику, написаних студентами ННІЖ і опублікованих… Читати далі »

Лексико-семантичні анормативи в журналістських текстах (на матеріалі новинної стрічки УНІАН)

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.83.2   УДК 070:808.2:81‘271.14=161.2 Мариненко Ірина Олегівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, доцент кафедри мови та стилістики, канд. філол. наук 0000-0002-2836-758X Резюме Стаття присвячена класифікації й аналізові лексико-семантичних відхилень від мовних норм у матеріалах новинної стрічки УНІАН. Зважаючи на драматичні події в нашій державі упродовж останніх півтора року, громадяни значно активніше… Читати далі »