Художньо-публіцистичні жанри на шпальтах районної преси Тернопільщини: аналіз краєзнавчого контенту

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.83.4  

УДК 070:82-92(477.84)”20″

Пелешок Ольга Олексіївна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, доктор філософії з журналістики (PhD)
0000-0002-9844-4480

Резюме

У статті на основі аналізу наративів районної періодики Тернопільщини початку ХХІ століття з‘ясовано тенденції жанрової кореляції у висвітленні краєзнавчої тематики. Простежено її презентованість на сторінках аналізованих газетних видань художньо-публіцистичними жанрами.

В сучасних умовах, коли активно відбувається перехід до цифрових медіа, зменшується кількість традиційної друкованої газетної періодики. Районна періодика належить до медіа, які сьогодні набувають особливого значення і потребують усебічного вивчення.

Мета статті – визначення специфіки художньо-публіцистичних жанрів районної періодики Тернопільщини початку XXI століття. Предметом дослідження є жанрові особливості краєзнавчого контенту районних газет, їхня наративна специфіка.

Емпіричною базою дослідження стали районні газети Тернопільської області («Бережанське віче», «Галицький вісник», «Нова доба», «Вісник Надзбруччя», «Колос», «Народне слово», «Зборівська дзвіниця», «Вільне слово», «Діалог», «Голос Лановеччини», «Вісті Придністровʼя», «Гомін волі», «Земля Підгаєцька», «Воля», «Подільське слово», «Голос народу», «Новини Шумщини»), які вийшли впродовж 2000‒2015 рр.

У результаті дослідження сформовано уявлення про висвітлення краєзнавчої проблематики районної друкованої періодики Тернопільщини початку XXI століття, проведено комплексний аналіз художньо-публіцистичних жанрів. Встановлено, що за якісними показниками домінує жанр нарису (60%) як інструмент комплексного розкриття наративної специфіки краєзнавчого тексту. Зʼясовано, що жанрова палітра матеріалів краєзнавчого спрямування представлена в районних газетах також зарисовками ‒ 37,4% та життєвими історіями ‒ 2,6%. Показано, що журналістські жанри, які на шпальтах аналізованих часописів набувають специфічної репрезентації, адаптуються до головних функцій районних газет. Водночас під впливом загальних тенденцій розвитку медіапростору простежуються взаємозбагачувальні та взаємокореляційні процеси жанротворення, тобто відбувається жанрова трансформація.

Ключові слова: регіональна преса; краєзнавчий наратив; художньо-публіцистичні жанри; медіа; районна газета.

Завантажити PDF статті

Залишити відповідь