Otiumportal: смислові домінанти текстового простору (на матеріалі заголовків статей про туризм)

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.83.3  

УДК 070.485:379.85-81‘37

Шумарова Наталія Петрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, професор, доктор філологічних наук
0000-0003-0766-8807

Михайленко Владислав Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, доцент, кандидат філологічних наук
0000-0001-9645-9307

Резюме

Метою статті було визначення смислових домінант заголовків текстів на туристичну тематику, написаних студентами ННІЖ і опублікованих на сайті Otiumportal.com – спеціалізованому інформаційному ресурсі, який позиціонує себе як творча майстерня, де майбутні журналісти шліфують свої навички та вміння. Завдання авторів полягало у виділення концептів, розбудова яких демонструвала смислові акценти заголовків у їх естимаційних та комунікаційних характеристиках, а також у розгляді мовних засобів різного рівня, завдяки яким проявляється смисловий акцент.

Під час роботи з матеріалом було застосовано метод суцільної вибірки, що дозволив відібрати заголовки за параметром «валідність інформації»; методи аналізу та синтезу, концептного аналізу, що сприяли виявленню смислових домінант та визначенню ролі смислових актуалізаторів у текстовому просторі, а також уможливили класифікацію й узагальнення отриманих результатів. Описовий метод застосовано для представлення дослідження науковій спільноті.

Обраний об‘єкт дослідження (627 заголовків статей) було розглянуто з погляду змісту і форми. Аналіз відбувався з урахуванням трьох рівнів заголовкового тексту: 1) смислового, що презентує розуміння семантичного рівня речення, ціле полягання цього мінітексту, взаємодію із пресупозицією; 2) естимаційного, на якому найяскравіше проступає суб‘єктивне (оцінне) начало, і 3) комунікативного, що демонструє заохочення читача до спілкування.

Головними результатами дослідження стали:визначення смислових домінант заголовків у взаємодії смислів концептів «подорож», «топос», «емоції», висвітлення способів смислового розгортання зазначених концептів через дефініції, деталізацію, прецедентний текст, виявлення форм реалізації комунікативних інтенцій автора.

Ключові слова: заголовок; туризм; подорож; топос; емоції, комунікативна інтенція.

Завантажити PDF статті

Залишити відповідь