Дослідження реалізації освітніх потреб студентів (на прикладі 1 та 4 курсів ННІЖ КНУ імені Тараса Шевченка, 2019-2021 рр.)

10.17721/2522-1272.2023.82.10 (DOI)

УДК 007:378.1:[303.621.34+303.621.322]

Москвич Андрій Сергійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, магістр журналістики,
0009-0007-2760-5535  (ORCID)

Резюме

Мета дослідження: визначити рівень відповідності освітнього процесу в Навчальнонауковому інституті журналістики очікуванням його студентів. Меті підпорядковані такі завдання: дослідити наукові напрацювання на задану тему; анкетувати студентів ННІЖ 1 та 4 курсів; інтерв‘ювати адміністрацію інституту і гарантів освітніх програм.

Методи дослідження. Було проведене анкетування представників 1 та 4 курсів усіх освітніх програм ННІЖ. Акцент в анкеті для 1 курсу було зроблено на причини вступу до інституту й очікування від навчання, а студенти 4 курсу оцінили освітній процес, враження від інституту та ступінь виправданості своїх очікувань. Таким чином, за допомогою методів абстрагування та екстраполяції ми визначили позицію студентства ННІЖ із зазначеного питання. Водночас були проведені інтерв‟ю з гарантами освітніх програм інституту та представниками його адміністрації на тему їхнього бачення образу випускника ННІЖ, оптимізації навчального процесу, комунікації зі студентами та презентування освітніх програм потенційним абітурієнтам. Відтак до їхніх коментарів був застосований наративний аналіз, а за допомогою методів інтерпретації та узагальнення ми виокремили спільні для представників цього ЗВО міркування з приводу цього питання.

Результати і висновки. У статті аналізуються та систематизуються очікування студентів від навчального процесу, взаємодії з університетом і загалом здобуття вищої журналістської освіти. Виявлено, що на момент вступу в студентів подекуди сформовані невідповідні очікування від навчання, а четвертокурсники ставляться до здобуття вищої журналістської освіти більш скептично, ніж їхні молодші колеги. Гаранти програм основний акцент роблять на створенні сприятливих умов для навчання, розвитку креативності й наданні базових і професійних знань. Дослідження науковців показують, що задоволеність навчанням у ЗВО є вагомим чинником професійної самоефективності студента. Також є відомості про те, що в перших курсів більшою мірою, ніж у четвертих, виражений зв‘язок між адаптацією до ЗВО і ставленням до навчання.

Постає необхідність перевести комунікацію між ЗВО та абітурієнтами/студентами на більш професійний рівень задля уникнення формування невідповідних очікувань від університетського навчання.

Ключові слова: студенти; освітні потреби; задоволеність навчанням; бакалаврат; журналістика; ННІЖ.

Завантажити PDF статті

Залишити відповідь