Неолексеми з компонентом медіа у словниках і науковому дискурсі із соціальних комунікацій

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.83.1  

УДК 077:316]:81‘373

Баландіна Надія Францівна, Національний університет «Одеська політехніка», кафедра інформаційних технологій та медіакомунікацій, доктор філол. наук, професор,
0000-0002-6933-838X

Резюме

У статті під кутом зору медіадетермінізму досліджено масив інноваційної лексики, що включає компонент медіа і становить 425 одиниць. Вибірку неолексем зроблено із залученням українських лексикографічних джерел, наукових праць у галузі соціальних комунікацій та медіалінгвістики, а також моніторингу українського сектору інтернету, проведеного протягом січня – березня 2023 р.

Доведено, що неолексеми з компонентом медіа є відкритою динамічною системою, яка під впливом технологій та соціально-комунікаційних трансформацій повсякчас поповнюється. Підтвердженням цього стало спостереження за їх описом в українських тлумачних і спеціальних словниках, починаючи з 1973 р.

Простежено динаміку входження неологізмів як термінів в академічний дискурс на прикладі двох чисел спеціальних видань із соціальних комунікацій за 2010 і 2022 рр. Виявлено зростання частотності вживання термінів з компонентом медіа, неоднорідність їх фіксації як неографізмів, живий процес синонімізації лексем масмедіа і медіа, а також тенденцію
до автохтонізації невідмінюваної словоформи медіа.

Окреслено шлях майбутньої систематизації зібраного масиву лексики і його представлення у вигляді кваліфікаційно-квантитативної ієрархічної структури, опорними пунктами якої можуть слугувати номінації на позначення медіасередовища з його технічним, технологічним і соціально-комунікаційним складниками. Найчисленніші вербалізовані ділянки медіасередовища можуть слугувати індикаторами медіатизованих соціальних сфер. Зібраний масив неолексем з компонентом медіа може знадобитися в лексикографічних практиках.

Ключові слова: медіа; медіадетермінізм; неолексеми з компонентом медіа.

Завантажити PDF статті

Залишити відповідь