Архів автора: Олександр Цимбаленко

Друкована науково-популярна література як спосіб популяризації технічних наук

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.77.7 УДК 007:62:659.3(477) Друкована науково-популярна література як спосіб популяризації технічних наук Кисіль Вероніка Володимирівна, видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського, аспірант Резюме Стаття присвячена аналізу інструментів для популяризації технічних наук. Розглянуто рівні державного фінансування у провідних країнах, а також кількість науковопопулярних видань у різних країнах світу. Мета цієї… Читати далі »

Газетно-журнальне виробництво: діяльність медіа і навчальний курс

DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.77.6 УДК 070.431.2:378.4 Газетно-журнальне виробництво:діяльність медіа і навчальний курс Підлуцький Олексій Георгійович, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук, доцент Резюме Стаття узагальнює досвід викладання курсу «Газетно-журнальне виробництво» в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка і дає оцінку ефективності різних навчальних завдань для здобуття студентами компетенцій, необхідних для… Читати далі »

Корпоративні комунікації як напрям паблік рилейшенз: теоретико-історичний аспект

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.77.5 УДК 007:659.4.000.93:070.486:338.4 Корпоративні комунікації як напрям паблік рилейшенз: теоретико-історичний аспект Олтаржевський Дмитро Олегович, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук із соціальних комунікацій, професор. https://orcid.org/0000-0002-9816-303X Резюме Ця стаття досліджує витоки та світовий історичний досвід галузі корпоративних комунікацій, яка із зростанням та глобалізацією великого бізнесу на початку ХХ ст. виокремилась у… Читати далі »

Маскулінність пролетаріату: медійні репрезентації чоловічих повсякденних і дозвіллєвих практик 1920–1930-Х років

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.77.4 УДК 007:070.19 Маскулінність пролетаріату: медійні репрезентації чоловічих повсякденних і дозвіллєвих практик 1920–1930-Х років Хамедова Ольга Анатоліївна, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент. https://orcid.org/0000-0002-9545-4464 Резюме У статті аналізуються чоловічі повсякденні і дозвіллєві практики у середовищі українських робітників, які відтворені у пресі 1920–1930-х років. Мета розвідки – визначити особливості моделювання… Читати далі »

Літературні співробітники часопису «Українські вісті» (1945, Німеччина – 2000, США)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.77.3 УДК  050.42(477-87:[430+73])”1945/2000″ Літературні співробітники часопису «Українські вісті» (1945, Німеччина – 2000, США) Козак Сергій Борисович, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України, головний філолог, кандидат філологічних наук Резюме Мета цієї статті – з’ясувати імена та діяльність літературних співробітників (редакційних працівників та позаштатних авторів) газети «Українські вісті» крізь призму публікацій цього еміграційного… Читати далі »

Правда як поняття в історіографічному дискурсі з позицій соціальнокомунікаційного підходу: категорійні властивості й функції, співвіднесеність з поняттям «істина»

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.77.2 УДК  007:165.023.1:930.2 Правда як поняття в історіографічному дискурсі з позицій соціальнокомунікаційного підходу: категорійні властивості й функції, співвіднесеність з поняттям «істина» Петренко Світлана Іванівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, аспірантка. https://orcid.org/0000-0001-9596-5531 Резюме Актуальність дослідження спричинена збільшенням постправди і постжурналістики в глобальному комунікаційному просторі та необхідністю вирішення наукової проблеми правди як соціальнокомунікаційної… Читати далі »

Концептуалізація страху в новинах про коронавірус

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.77.1 УДК 070:004.77:616-036.21:159.942 Концептуалізація страху в новинах про коронавірус Мірошниченко Павло Васильович, Запорізький національний університет, кандидат філологічних наук, доцент Резюме Мета статті – визначити та схарактеризувати основні вербальні прийоми концептуалізації страху в українськомовних інтернетівських новинах про коронавірус. Було використано метод інтерпретації даних соціологічних досліджень, проведено моніторинг українськомовних інтернет-новин про коронавірус. Концепт «страх» в українській… Читати далі »

Залученість аудиторії медіаперсоною як група психологічних медіаефектів: інтерпретація явища та аналіз

УДК: 007:81’276:659.1 Залученість аудиторії медіаперсоною як група психологічних медіаефектів: інтерпретація явища та аналіз Сиваш Катерина Олександрівна, аспірантка Запорізького національного університету Резюме Необхідність визначення явища «залученість аудиторії», що розглядається як група індивідуальних психологічних медіаефектів, зумовлює актуальність цієї статті. Представлено дві гіпотези, які були підтверджені за допомогою методу систематизації міждисциплінарних наукових даних, методу групування та компаративного підходу.… Читати далі »

Відеохостинги як перспективна платформа для інтеграції українських телеканалів

УДК 007:621.397.13:004.738.5 Відеохостинги як перспективна платформа для інтеграції українських телеканалів Овсянніков Арсеній,студент магістратури, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка Резюме У статті розглянуто процес інтеграції телебачення до відеохостингів, способи використання їхніх ресурсів каналами і вплив цих сервісів на дані панельних вимірювань. Для дослідження використано статистику провідних українських телеканалів на найпопулярнішому відеохостингу YouTube на… Читати далі »

Гейміфікований інформаційний продукт в онлайн-медіа: специфіка та типологія

УДК 007:004.738.5:793.7 Гейміфікований інформаційний продукт в онлайн-медіа: специфіка та типологія Загорулько Дмитро, студент магістратури Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Резюме Метою статті є дослідження гейміфікованого інформаційного продукту в онлайн-медіа та формування його типології за визначеними критеріями. В рамках дослідження проаналізовано актуальні наукові теоретичні джерела для виокремлення критеріїв типологізації, проведено моніторинг українських онлайн-медіа… Читати далі »