Архів автора: Олександр Цимбаленко

Перцептивні критерії якості журналістських матеріалів як основа моделі представлення вузькогалузевої соціально-економічної теми в ділових онлайн-медіа України

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.7 УДК 070.48:004.738.5:338.1(477) Вікторія Миколаївна Нікитенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, аспірантка. https://orcid.org/0000-0001-7399-6556 Резюме У статті проаналізовано основні критерії якості відображення соціально-економічної теми «житло/нерухомість» у статтях ділових онлайн-медіа та запропоновано експліцитну модель представлення вузькогалузевої теми засобами масової комунікації. Мета статті – визначити критерії сприйманої якості журналістських матеріалів про жит-ло/нерухомість ділових онлайн-медіа… Читати далі »

Український телетижневик у період карантину: жанрові та форматні ознаки

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.6 УДК 007:654.197:578.834.1 Нитченко Анна Ігорівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, аспірантка https://orcid.org/0000-0002-5334-1920 Резюме У статті визначено, чи відобразилися карантинні обмеження, введені через пандемію СOVID-19, на жанрових та форматних ознаках українського телевізійного тижневика як різновиду аналітичного жанру. Для цього проведено моніторинг випусків найбільш рей-тингової щотижневої підсумкової програми «Факти тижня. 100 хвилин»… Читати далі »

Образ українського університету в суспільстві в контексті медіа (результати опитування)

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.5 УДК 007:316.658:378.4(477) Волик Аліна Вадимівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, провідний фахівець науково-дослідної частини, https://orcid.org/0000-0002-4947-8115 Резюме Мета статті – на підставі результатів опитування студентів і викладачів рейтингових ЗВО з‟ясувати образ вітчизняного університету в українському суспільстві, а також визначити роль медіа в процесі його творення. Для досягнення поставленої мети сформовано такі завдання: визначити чинники,… Читати далі »

Результати всеукраїнського опитування вчителів щодо функціонування спеціалізованих ЗМІ освітньої тематики в Україні

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.4 УДК: 075/077:[37.091.33-028.22:004.773] Городенко Леся Михайлівна, кафедра соціальних комунікацій Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент. Катеринич Петро Вікторович, здобувач кафедри соціальних комунікацій Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член НСЖУ. https://orcid.org/0000-0002-5967-2368 Резюме У статті наведено результати репрезентативного опитування українських вчителів щодо рівня задоволеності… Читати далі »

Інтерв’ю в електронних ЗМК. Інваріанти розвитку порівняно з пресовими виданнями

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.3 УДК 070.422 Василенко Микита Кімович, Київський національний університет імені Тараса Шевчен-ка, Навчально-науковий інститут журналістики, д. філол. наук, професор, https://orcid.org/0000-0002-8592-7029 Резюме Наукова розвідка покликана вирішити проблему специфіки переходу і взаємодії друкова-них та інтернет-видань, з акцентацією на інтерв‟ю – найбільш поширеному жанрі в сис-темі інформаційно-публіцистичних жанрів. Мета статті: виявлення принципових, зна-чущих відмінностей в методиці підготовки і… Читати далі »

Аналіз підходів до впливу на особистість інтернет-комунікації: тенденції і фактори

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.2 УДК 007:316.61 Сухаревська Ганна Володимирівна, Національний університет водного господарства та природокористування, кандидат наук з соціальної комунікації, старший викладач ка-федри журналістики та українознавства. https://orcid.org/0000-0001-8938-7915 Резюме Мета дослідження – визначити наявні підходи до впливу на особистість мережевої кому-нікації. Через вплив електронних мультимедіа на суспільну комунікацію відбулась перео-рієнтація вектора комунікативних актів у напряму локальних груп, у сектор… Читати далі »

Урядові комунікації в період пандемії коронавірусу на прикладі подій у Нових Санжарах

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2021.78.8 УДК 007:316.77:323.2 Урядові комунікації в період пандемії коронавірусу на прикладі подій у Нових Санжарах Омельченко Михайло Вадимович, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студент-магістратури Резюме У статті аналізується приклад реалізації урядових комунікацій у зв’язку з масовим протестом жителів смт Нові Санжари Полтавської обл., спричиненим евакуацією громадян України з Уханя (КНР) 20.02.2020.… Читати далі »

Кримська журналістська міграція: природа явища та характерні особливості (результати опитування)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2021.78.7 УДК 007:070:353.8(477.75) Кримська журналістська міграція: природа явища та характерні особливості (результати опитування) Юксель Гаяна Заїрівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, докторант. Доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Інституту філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Резюме Метою наукової статті є розкриття сутності та характерних… Читати далі »

Типологічні особливості газети «Література плюс»

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2021.78.6 UDC 070.488:005(477) Типологічні особливості газети «Література плюс» Харамурза Дар’я Вікторівна, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, аспірантка, Резюме Мета статті – охарактеризувати газету «Література плюс» як приклад якісної літературно-художньої періодики, визначити типологічні особливості видання. Методи дослідження. Дослідження проведено з використанням таких методів: історичний, описовий, аналіз, синтез, контент-аналіз, узагальнення. За допомогою цих методів… Читати далі »

Організаційно-правове становлення локальних публічних аудіовізуальних медіа в Україні Організаційно-правове становлення локальних публічних аудіовізуальних медіа в Україні

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2021.78.5 УДК 007: [621.397.13+654.195]:316.754 Організаційно-правове становлення локальних публічних аудіовізуальних медіа в Україні Джолос Олег Володимирович, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, Резюме Розмаїття медіа означає не лише багатоманітність контенту та множинність власників медіа, а й розмаїття типів ЗМІ. Разом із традиційними моделями суспільного (public service) і… Читати далі »