Архів автора: Олександр Цимбаленко

Дослідження реалізації освітніх потреб студентів (на прикладі 1 та 4 курсів ННІЖ КНУ імені Тараса Шевченка, 2019-2021 рр.)

10.17721/2522-1272.2023.82.10 (DOI) УДК 007:378.1:[303.621.34+303.621.322] Москвич Андрій Сергійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, магістр журналістики, 0009-0007-2760-5535  (ORCID) Резюме Мета дослідження: визначити рівень відповідності освітнього процесу в Навчальнонауковому інституті журналістики очікуванням його студентів. Меті підпорядковані такі завдання: дослідити наукові напрацювання на задану тему; анкетувати студентів ННІЖ 1 та 4 курсів; інтерв‘ювати адміністрацію інституту… Читати далі »

Специфіка Youtube-проєкту Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України на початку активної фази російсько-української війни

10.17721/2522-1272.2023.82.9 (DOI) УДК [654.19:004.738.5]:355.40.(045) Максим Васильович Праута, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ад‟юнкт штатний, 0000-0003-2416-2269 (ORCID) Резюме Мета статті – з‘ясувати, які зміни відбулися в роботі Youtube-проєкту Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України з початком повномасштабної агресії росії проти України (у період з 24 лютого по 31 травня 2022 р.). Методи. У статті… Читати далі »

Науково-популярна журналістика як елемент освітніх програм

10.17721/2522-1272.2023.82.8 (DOI) УДК [070+001.92]:378.14 Кравченко Роксолана Ігорівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, аспірант 0000-0001-9063-4282  (ORCID) Резюме Науково-популярна журналістика – це майже незаповнена ніша в сучасному українському медіапросторі. Проте це дуже важливий елемент суспільного життя. Такий контент допомагає споживачеві всебічно розвиватися, а також покращує імідж країни на світовій арені як технологічно розвиненої… Читати далі »

Соціальні мережі як емблематика дитячої комунікаційної залежності

10.17721/2522-1272.2023.82.7 (DOI) УДК 007:004.738.5:659.3-053.2 Тетяна Станіславівна Леонтьєва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент, 0000-0002-7240-0260   (ORCID) Резюме Мета статті полягає у визначенні елементів комунікаційної залежності дітей від використання соціальних мереж. Застосовано синергетичний підхід до визначення ролі і місця соціальних мереж у загальнокомунікаційному полі, а також у… Читати далі »

Тема «злочинів Кремля» в пресі української еміграції (за матеріалами Юрія Лавріненка в часописі «Українські вісті»: Німеччина, 1945 – США, 1988)

10.17721/2522-1272.2023.82.6 (DOI) УДК 070.4‖1945/1988‖Лавріненко Козак Сергій Борисович, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, кандидат філологічних наук 0000-0002-5849-9612  (ORCID) Резюме Ім‘я Юрія Лавріненка – автора антології «Розстріляне відродження» – добре відоме поза межами України. І хоча найчастіше його пов‘язують з літературознавством, утім не менш важливою є політична публіцистика журналіста і письменника, особливо помітна на прикладі… Читати далі »

Суспільно-політичне і культурне середовище азербайджанської преси кінця ХІХ – початку ХХ ст.

10.17721/2522-1272.2023.82.5 (DOI) УДК 82(091):070.487(479.24) Ібрагімлі Вазіфа Халифа, Бакинський державний університет, докторант 0000-0001-8281-7716   (ORCID) Резюме У статті розглянуто історичні умови формування азербайджанської преси, яка доносила до народу суспільно-політичні проблеми Кавказу та Сходу, що походять від релігійного фанатизму, відчуженості мусульманського суспільства від науки та освіти, беззаконня, спричиненого невіглаством. Методами дослідження стали історичний: вивчення конкретних обставин формування… Читати далі »

Сучасна художня публіцистика. Стаття-дискусія

10.17721/2522-1272.2023.82.4 (DOI) УДК 007:82-92(049.2) Корнєєв Віталій Михайлович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, заступник директора з навчальновиховної роботи, доктор наук із соціальних комунікацій, 0000-0001-5749-1443  (ORCID) Желіховська Наталія Степанівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, завідувач кафедри історії журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій, 0000-0002-0093-9507  (ORCID) Резюме У статті сформульовано… Читати далі »

«Донбасія»: книга нарисів про патріотів України. Ідеологічні та соціальні компоненти контенту. Особливості стилю та побудови текстів

10.17721/2522-1272.2023.82.3 (DOI) УДК 316.77:811.161.2(477) Кобинець Алла Володимирівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, кандидат філологічних наук, доцент, 0000-0003-4210-7263   (ORCID) Резюме Ця стаття має на меті показати важливість відтворення у художньо-публіцистичному жанрі – нарисі – образів видатних людей сучасної України, цінність яких історично важлива і показова, особливо актуально це проявляється у досить… Читати далі »

Журналістське розслідування в умовах воєнного часу. Розвиток чи занепад?

10.17721/2522-1272.2023.82.2 (DOI) УДК 070:82-9″364″ Василенко Микита Кімович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, д-р філол. н., проф., 0000-0002-8592-7029  (ORCID) Резюме Стаття присвячена актуальній і дискусійній проблемі розвитку журналістського розслідування в умовах воєнного стану. Акцентується на необхідності накопичення більшої кількості емпірики і подальших наукових досліджень у цьому напрямі. Мета. Визначення основних тенденцій розвитку… Читати далі »

Перцептивні критерії якості журналістських матеріалів як основа моделі представлення вузькогалузевої соціально-економічної теми в ділових онлайн-медіа України

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2022.80.7 УДК 070.48:004.738.5:338.1(477) Вікторія Миколаївна Нікитенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, аспірантка. https://orcid.org/0000-0001-7399-6556 Резюме У статті проаналізовано основні критерії якості відображення соціально-економічної теми «житло/нерухомість» у статтях ділових онлайн-медіа та запропоновано експліцитну модель представлення вузькогалузевої теми засобами масової комунікації. Мета статті – визначити критерії сприйманої якості журналістських матеріалів про жит-ло/нерухомість ділових онлайн-медіа… Читати далі »