Сучасна художня публіцистика. Стаття-дискусія

10.17721/2522-1272.2023.82.4 (DOI)

УДК 007:82-92(049.2)

Корнєєв Віталій Михайлович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, заступник директора з навчальновиховної роботи, доктор наук із соціальних комунікацій,
0000-0001-5749-1443  (ORCID)

Желіховська Наталія Степанівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, завідувач кафедри історії журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій,
0000-0002-0093-9507  (ORCID)

Резюме

У статті сформульовано розуміння сучасної художньої публіцистики в контексті розуміння її як елементу фахової підготовки. Автори подають матеріал у формі дискусії, при цьому аргументи та контраргументи охоплюють ключові засади актуального розуміння публіцистики в сучасному інформаційному потоці, з урахуванням зростання частки соціальних медій в житті соціуму.

Результатом дискусії стало формування наукової проблеми сучасного тлумачення художньої публіцистики у системі медіадіяльності та в площині змісту фахової медійної освіти. Ключовим підсумком дискусії стала актуалізація потреби переосмислення художньої публіцистики як моделі відображення дійсності у нових інформаційних реаліях.

Ключові слова: художня публіцистика; факт; образ; інформаційні потреби суспільства.

Завантажити PDF статті

Залишити відповідь