Суспільно-політичне і культурне середовище азербайджанської преси кінця ХІХ – початку ХХ ст.

10.17721/2522-1272.2023.82.5 (DOI)

УДК 82(091):070.487(479.24)

Ібрагімлі Вазіфа Халифа, Бакинський державний університет, докторант
0000-0001-8281-7716   (ORCID)

Резюме

У статті розглянуто історичні умови формування азербайджанської преси, яка доносила до народу суспільно-політичні проблеми Кавказу та Сходу, що походять від релігійного фанатизму, відчуженості мусульманського суспільства від науки та освіти, беззаконня, спричиненого невіглаством. Методами дослідження стали історичний: вивчення конкретних обставин формування умов видання азербайджанської преси. Зокрема це процеси, що відбувалися в суспільстві в останні десятиліття XIX століття – незмінна модель жорсткої імперської політики, масова неграмотність народу. В газетах підіймалися питання необхідності створення для мусульманської громади прогімназій, зусиль нашої інтелігенції щодо проведення у школах занять рідною мовою. Головною метою тогочасної преси було звернення до кожного представника народу щодо пошуку резервів, які приховані у суспільній свідомості, пов‘язані з реальним світом, проте не реалізовані. У зазначений період у регіоні азербайджанці не мали жодної національної школи, національної організації і навіть звичайного благодійного товариства. Проте інші народи мали щоденні газети, щотижневі журнали, середні національні школи, благодійні товариства, банки, різні наукові та громадські видання рідними мовами. Таким було становище тюркомусульманського населення на Кавказі, тому в суспільства у цій ситуації немислимо було мати якісь цілі, пов‘язані з національним розвитком. Думка редактора журналу Джаліла Мамедгулузаде про те, що журнал «Молла Насреддін» був створений «самою природою та часом», показує визначальну роль соціального, політичного і культурного середовища у створенні азербайджанської преси.

Ключові слова: суспільно-політичне середовище; азербайджанська преса; журнал «Молла Насреддін».

Завантажити PDF статті

Залишити відповідь