Архів категорії: Випуск 70

Залученість аудиторії медіаперсоною як група психологічних медіаефектів: інтерпретація явища та аналіз

УДК: 007:81’276:659.1 Залученість аудиторії медіаперсоною як група психологічних медіаефектів: інтерпретація явища та аналіз Сиваш Катерина Олександрівна, аспірантка Запорізького національного університету Резюме Необхідність визначення явища «залученість аудиторії», що розглядається як група індивідуальних психологічних медіаефектів, зумовлює актуальність цієї статті. Представлено дві гіпотези, які були підтверджені за допомогою методу систематизації міждисциплінарних наукових даних, методу групування та компаративного підходу.… Читати далі »

Відеохостинги як перспективна платформа для інтеграції українських телеканалів

УДК 007:621.397.13:004.738.5 Відеохостинги як перспективна платформа для інтеграції українських телеканалів Овсянніков Арсеній,студент магістратури, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка Резюме У статті розглянуто процес інтеграції телебачення до відеохостингів, способи використання їхніх ресурсів каналами і вплив цих сервісів на дані панельних вимірювань. Для дослідження використано статистику провідних українських телеканалів на найпопулярнішому відеохостингу YouTube на… Читати далі »

Гейміфікований інформаційний продукт в онлайн-медіа: специфіка та типологія

УДК 007:004.738.5:793.7 Гейміфікований інформаційний продукт в онлайн-медіа: специфіка та типологія Загорулько Дмитро, студент магістратури Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Резюме Метою статті є дослідження гейміфікованого інформаційного продукту в онлайн-медіа та формування його типології за визначеними критеріями. В рамках дослідження проаналізовано актуальні наукові теоретичні джерела для виокремлення критеріїв типологізації, проведено моніторинг українських онлайн-медіа… Читати далі »

Становлення і розвиток локальної «бригадної» (фронтової) преси Збройних Сил України як успішний приклад військово-цивільного партнерства

УДК 070:004.738 Становлення і розвиток локальної «бригадної» (фронтової) преси Збройних Сил України як успішний приклад військово-цивільного партнерства Бухтатий Олександр Євгенійович, кандидат наук з державного управління, головний консультант Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України Шевченко Ганна, кандидат географічних наук, голова наукового товариства «Інтелект» КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» Левченко Софія,… Читати далі »

Семіотична хора пейзажної деталі в публіцистиці

УДК 007:81’22:316.47 Семіотична хора пейзажної деталі в публіцистиці Галич В.М., д-р. філол. наук, проф. кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування Резюме Уперше в галузі соціальних комунікацій розглядається семіотична хора. Уведення цього поняття до наукового простору мотивується актуальністю семіотичних та когнітивних підходів у сучасній теорії журналістики. Розгляд семіотичної хори… Читати далі »

Кваліфікація проблем у дискурсі наукових досліджень

УДК 007:167.1 Кваліфікація проблем у дискурсі наукових досліджень Ромах О.В., канд. наук соц. ком, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 Київського національного університету імені Тараса Шевченка Резюме У нормативних актах зазначено, що для здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук, а також для надання кваліфікації магістра, науковець у своєму дослідженні має… Читати далі »

Фiлософське підґрунтя дослідження масовоемоцiйних процесiв у соцiальних комунiкацiях

УДК 007:659.3:159.942.5 Фiлософське підґрунтя дослідження масовоемоцiйних процесiв у соцiальних комунiкацiях Белецька Алевтина Володимирівна, Кандидат наук із соціальних комунікацій. Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Резюме У статті проаналізовано погляди провідних учених з філософії як науки про найбільш загальні закони існування природи, суспільства і людини на теорію масової комунікації. Мета статті – розглянути напрацювання… Читати далі »

Структура й основні положення сучасної китайської теорії журналістики

УДК 007:070.1″312″(510) Структура й основні положення сучасної китайської теорії журналістики Владимиров Володимир Михайлович, доктор філологічних наук, професор, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Резюме Стаття являє собою коментований переклад основних положень китайського підручника з теорії журналістики. Це є перша в українському журналістикознавстві наукова стаття про те, на яких теоретичних засадах базується світ засобів… Читати далі »