Кваліфікація проблем у дискурсі наукових досліджень

УДК 007:167.1

Кваліфікація проблем у дискурсі наукових досліджень

Ромах О.В., канд. наук соц. ком, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Резюме

У нормативних актах зазначено, що для здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора філософії) та
доктора наук, а також для надання кваліфікації магістра, науковець у своєму дослідженні має вирішити проблему (комплексну/системну/складну, відповідно). Саме тому метою статті є диференціація та кваліфікування проблеми у дискурсі наукових досліджень. Об’єкт – наукові розвідки, які стосуються вивчення проблемології, проблем та систем. Предмет – феномен проблеми. Методи дослідження, використані в статті: дискурс-аналіз та категоріальний аналіз – для уточнення понять «проблемологія», «проблема», «проблемна ситуація», «система»; дедукція та синтез – для створення власних дефініцій; моделювання – для наочного представлення функціонування комплексної проблеми, комплексу проблем, структури наукового дослідження; екстраполяція – для наведення прикладів; узагальнення – для представлення висновкової частини дослідження.

У статті уточнено дефініції понять, описано різновиди наукових проблем та особливості їх розв’язання, надано рекомендації щодо обрання теми, методів дослідження й оптимізації структури дисертаційних робіт.

Ключові слова: типи проблем; наукове дослідження; структура дисертації.

70_3

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/07/70_3.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь