Фiлософське підґрунтя дослідження масовоемоцiйних процесiв у соцiальних комунiкацiях

УДК 007:659.3:159.942.5

Фiлософське підґрунтя дослідження масовоемоцiйних процесiв у соцiальних комунiкацiях

Белецька Алевтина Володимирівна, Кандидат наук із соціальних комунікацій. Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Резюме

У статті проаналізовано погляди провідних учених з філософії як науки про найбільш загальні закони існування природи, суспільства і людини на теорію масової комунікації. Мета статті – розглянути напрацювання та вплив світових філософів на формування світогляду щодо інформації, її істинності у дискурсі сучасних соціальних комунікацій. На підставі філософських вчень зроблено висновки стосовно дії найзагальніших законів природи, соціуму та людини в контексті дослідження соціальних комунікацій як сфери існування масових емоцій. Автор досліджує рівень міркувань філософів щодо емоції як керівної чи другорядної ланки управління людиною взагалі, питання важливості почуттів індивідуума в процесі сприйняття людиною інформації, її розуміння та інтрепретації. Питання «людина-інформація-емоція- масова емоція» розглянуто в ракурсі класичних філософських систем минулого та напрямів філософії ХХ та ХХІ століть. Доведено важливість наукового підґрунтя вчень філософів для наукового аналізу стану соціальних комунікацій у XXI ст. та функціонування масовоемоційних процесів. Застосовано методи теоретичного дослідження (системний, компаративний та функціональний) та порівняльний метод для виявлення спільного, відмінного й особливого у підходах філософів до інструментарію соціальної комунікації та суті інформаційних процесів.

Ключові слова: природа соціальних комунікацій; масові емоції; філософія; масова інформація; масове
розуміння; масова інтерпретація.

70_2

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/07/70_2.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *