Громадський сектор як провідний гравець сучасного поля медіаосвітньої діяльності

УДК 007:[37.016:[070 + 004]:061.2]

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2018.71.3

Громадський сектор як провідний гравець сучасного поля медіаосвітньої діяльності

Гарматій Ольга, Національний університет «Львівська політехніка», кандидат філологічних наук

Резюме

Мета дослідження: на основі розгляду медіаосвітніх ініціатив громадських організацій, які працюють в Україні, з’ясувати значення громадського сектору у становленні й розвитку медіаосвіти в Україні.

Методи. У роботі застосовано аналіз і синтез під час вивчення діяльності громадських організацій у сфері медіаосвіти. Описово-аналітичний метод використовувався для опрацювання наукової і методичної літератури. Метод узагальнення використано для підбиття підсумків і формування висновків дослідження.

Результати і висновки. В Україні медіаосвіта зі сфери зацікавлення вузьких спеціалістів та ентузіастів під тиском сучасних викликів, передусім війни та пропаганди, перетворилася на необхідну для широкого загалу діяльність. Велике значення громадського сектору у розвитку медіаосвіти – позитивна тенденція для України. І хоча це не унікальне явище у світовому контексті, адже у багатьох країнах проекти з медіаграмотності реалізовують також громадські організації, проте в Україні громадський сектор відіграє провідну роль у становленні і розвитку медіаграмотності населення. Сьогодні в Україні більшість проектів з медіаграмотності – це громадські ініціативи. У сфері медіаосвіти плідно працює низка громадських організацій, основними напрямами діяльності яких є публікація власних чи перекладних видань, проведення курсів і тренінгів, наукових і практичних конференцій, створення спеціалізованих інтернет-порталів, інтерактивних онлайн-ігор. У такій роботі українським громадським ініціативам активно сприяють іноземні партнери – консультаційною діяльністю, фінансовим донорством.

Ключові слова: медіаграмотність; медіаосвіта; громадський сектор; громадська організація.

03_71

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2019/06/03_71.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь