Публічна історія у фаховій журналістській освіті (на прикладі міста Запоріжжя)

УДК 007:304:001

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2018.71.2

Публічна історія у фаховій журналістській освіті (на прикладі міста Запоріжжя)

Семенець Олена, Запорізький національний університет, доктор філологічних наук, професор

Резюме

Мета дослідження – розкрити можливості підходу публічної історії в освітній підготовці студентів за фахом «Журналістика». Основний метод дослідження – аналіз кейсів.

Результати дослідження: визначено актуальні форми існування напряму публічної історії в соціально-комунікаційному просторі міста Запоріжжя; встановлено доцільність та ефективність застосування проектних технологій навчання в реалізації підходу публічної історії при вивченні дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» у фаховій журналістській освіті; узагальнено досвід виконання творчих навчальних проектів студентів, представлених на сайті віртуальної навчальної лабораторії «Медіакультура в сучасному місті (Media Culture in the Modern City, MCMC)» в розділі «Дискурс міста» (http://mcmc.tilda.ws/misto); розкрито можливості освітнього сайту як комунікаційної платформи в реалізації творчих навчальних проектів студентів; доведено освітній та виховний потенціал підходу публічної історії в професійній підготовці журналістів, видавців і редакторів, рекламістів і фахівців зі зв’язків з громадськістю.

Зроблено висновок, що творчі дослідні проекти студентів, виконані із застосуванням підходу публічної історії, формують у майбутніх працівників медійної галузі інтерес до історії міста як частини історії цілої країни, здатність бачити зв’язки сучасних подій з історією, свідому громадянську позицію і готовність сприяти розв’язанню актуальних проблем розвитку міста і регіону.

Значимість проведеного дослідження зумовлена тим, що апробований підхід з позицій публічної історії у взаємодії з проектними технологіями навчання дає змогу готувати кваліфікованих працівників медійної галузі, які мають високу мотивацію досліджувати історичні аспекти організації міського комунікаційного простору, поширювати інформацію про історію міста,
об’єднуючи медійну аудиторію в питаннях збереження історичної спадщини.

Ключові слова: публічна історія; колективна пам’ять; журналістська освіта; проектні технології навчання; освітній сайт.

02_71

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2019/06/02_71.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь