До питання про порушення стандартів новинного мовлення у телемаратоні «Єдині новини»

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.84.6  

УДК 654.19:070.431.2](477)

Нагорняк Майя Володимирівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, кандидат філологічних наук, доцент кафедри телебачення і радіомовлення,
0000-0002-2197-1338

Резюме

Це дослідження має на меті з’ясувати ситуацію довкола порушення стандартів новинного мовлення телемаратону «Єдині новини».

Дослідницька робота передбачала використання таких методів – спостереження, вивчення емпіричного матеріалу, контент-аналіз, узагальнення, дескриптивний аналіз.

Серед порушення стандартів новинного мовлення виділяємо такі: змішування фактів і коментарів, посилання на сумнівні джерела та на анонімні думки, що пов’язано з недотриманням стандарту достовірності, однотипність жанрової палітри, слабка представленість культурницько-мистецької тематики.

Змішування фактів і думок призводить до цілковитої втрати сутнісно нової інформації, розмиття фактологічної наповненості, засилля цілого спектру коментарів, що означає одне – такі новини є доволі умовними. Висока частотність використання одних жанрів і низька частотність використання інших спричиняє однотипність новинного контенту. Слабке представлення новин зі сфери культури й мистецтва може свідчити про стереотипність щодо організації матеріалу різної тематичної спрямованості.

Причинами порушення стандартів є поверхове розуміння творчими працівниками телеканалів базових понять новинної журналістики – «факт» і «коментар», необґрунтоване намагання висловити власне ставлення до реальних подій, відсутність профільних знань з основних засад теле-, радіовиробництва, невміння працювати з джерелами інформації. На загал означені причини коріняться у невисокому професійному рівні журналістів телема- ратону «Єдині новини».

Результати дослідження є важливими для корегування змісту журналістської освіти в цілому і викладання основ теле- та радіовиробництва зокрема.

Ключові слова: телемаратон «Єдині новини»; новинне мовлення; стандарти мовлення.

Завантажити PDF статті