Художня деталь у публіцистичних творах Степана Колесника як засіб авторської стилістики

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.84.3  

УДК 070:791.24Колесник

Кобинець Алла Володимирівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, кандидат філологічних наук, доцент,
0000-0003-4210-7263

Гоян Віта Володимирівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, доктор наук із соціальних комунікацій, професор,
0000-0002-1207-3800

Резюме

Перу відомого українського журналіста, публіциста, лауреата Шевченківської премії Степана Колесника належать багато творів, присвячених людині-творцю, чия доля тісно переплелася із долею її країни, землі, на якій вона виросла. Нариси, публіцистичні повісті автора розповідають читачам про непересічних особистостей, знайомлять із низкою проблем територій та вселяють надію на здоровий глузд, витримку та оптимізм у їх вирішенні. Ось чому публіцистика С. Колесника завжди привертала увагу, зацікавлювала, а також морально допомагала людям у частих складних життєвих ситуаціях.

Кожен нарис чи оповідання, кожна стаття автора відзначається насамперед глибиною думок. І головна з них – прагнення правдиво відобразити складне й багатогранне життя. Роздуми чи діалоги, ситуативні чинники чи лаконічні «картинки» з життя працюють на той чи інший твір, який, вриваючись у нашу дійсність, пускає своє міцне коріння. Цьому сприяє справді бездоганна, філігранно відшліфована мова С. Колесника, яка репрезентує його як майстра словесного образу, незалежно від того, що чи хто є об’єктом його творчого дослідження і вираження. Багатство мови допомагає читачам краще сприймати твір, невідривний від життєвих реалій, а значить, – глибокий, щирий, правдивий. Безсумнівно, творчий почерк журналіста, який формувався роками, помітний не лише в образах, стилі, а й у використанні художніх деталей, які підкреслюють чи підсилюють соціальне звучання твору. Це яскраво демонструють його збірки нарисів, за які автор удостоєний національної премії імені Тараса Шевченка в галузі публіцистики та журналістики.

Ця стаття має таку мету: розглянути в публіцистичних творах С. Колесника використання художньої деталі та її значення для тексту й ідеї твору. Низка українських дослідників вітчизняної преси зосереджували свої розвідки в царині використання різних троп, в тому числі й художньої деталі як засобу увиразнення творчого стилю автора. Відтак постає важливе завдання: дослідити публіцистичні твори С. Колесника, зокрема використання ним художньої деталі в розкритті характерів героїв та суспільних явищ, з якими тісно переплелися їхні долі. Вони важливі не лише для вивчення й дослідження публіцистичних творів журналістики, а й для історичного аналізу описаних подій, що мають документальний характер.

Для дослідження матеріалу було використано методи: контент-аналізу, який допоміг вирізнити елементи описовості як невіддільної частини цілісного текстового матеріалу; порівняння, що сприяв здійсненню відбору фактичного матеріалу (йдеться про вибірковий аналіз творів зі збірки «Чи будемо пересівати волю»); ідентифікації (зокрема, для часу аналізу стилю документальної повісті «Юхрем» та низки нарисів); узагальнення, що був продуктивним для формулювання висновків. Серед засобів вираження Степан Колесник як публіцист широко використовує художню деталь, і саме вона надає його творам тієї органічності й правдивості, переконливості й довершеності, які очікують, шукають і знаходять вимогливі читачі.

Тому варто наголосити на важливості творів С. Колесника як у художньо-публіцистичному плані, так і в документальному, оскільки завдяки їм ми можемо відтворювати суспільні події, що відбулися упродовж кількох десятиліть тому.

Ключові слова: художня деталь; образ; нарис; засоби вираження; творчий почерк.

Завантажити PDF статті