Типологічні особливості газети «Література плюс»

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2021.78.6

UDC 070.488:005(477)

Типологічні особливості газети «Література плюс»

Харамурза Дар’я Вікторівна, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, аспірантка,

Резюме

Мета статті – охарактеризувати газету «Література плюс» як приклад якісної літературно-художньої періодики, визначити типологічні особливості видання.

Методи дослідження. Дослідження проведено з використанням таких методів: історичний, описовий, аналіз, синтез, контент-аналіз, узагальнення. За допомогою цих методів досліджено динаміку змін «Літератури плюс» протягом усього періоду існування, проаналізовано контент газети, подано комплексну характеристику видання.

Результати. Газета «Література плюс» знайомила читачів із новинками книжкового ринку, друкувала тексти українських постмодерністів, давала якісний аналіз тогочасних процесів літературно-мистецького, культурного та громадсько-політичного життя країни. Цільовою авдиторією видання поставала інтелектуальна спільнота України, відкрита до критичного діалогу та спрагла змін. Аналіз контенту газети дозволив визначити, що рубрикація формувалася за жанрово-тематичним принципом. Неодноразово змінювалась періодичність виходу видання. На сторінках «Літератури плюс» висвітлювались такі теми: сучасна українська література, світовий літературний процес, літературна критика, книговидання, концепції теорії літератури, проблеми історії літератури, гендерні й феміністичні студії, явища сучасної культури. Редакція газети постійно провокувала дискусії, залучала інтелектуалів до обговорення актуальних тем літератури й культури.

Висновки. У статті вперше розглянуто типологічні особливості газети «Література плюс». Визначено, що «Література плюс», орієнтуючись на традиції й методики західних студій, протягом усього періоду існування демонструвала високий рівень літературної критики і була одним із найцікавіших літературно-художніх часописів України.

Ключові слова: літературно-художній часопис; літературна критика; масмедіа; журналістика; «Література плюс».

78_6

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2021/07/78_6.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь