Специфіка діяльності Deutsche Welle у контексті змін програмної стратегії на 2014–2021 рр.

УДК 007:654.195(430)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2018.71.5

Специфіка діяльності Deutsche Welle у контексті змін програмної стратегії на 2014–2021 рр.

Амалія Арутюнян, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студентка магістратури

Резюме

У статті розглянуто основні напрями діяльності німецького каналу іномовлення Deutsche Welle. Метою статті є визначення специфіки діяльності німецького мовлення для закордонної аудиторії та формулювання на підставі здобутих даних принципів іномовлення, придатних для втілення у національному ефірному просторі.

Проаналізовано програмні документи Deutsche Welle, в яких заплановані основні принципи діяльності компанії, редакційні настанови та їх практичне втілення у 2014–2021 рр. Зазначено необхідність високих етичних та професійних журналістських стандартів: неупередженості, актуальності, об’єктивності, незалежності тощо. Досліджено праці українських науковців, які вивчали специфіку діяльності Deutsche Welle. За допомогою компаративного методу було опрацьовано план дій медіакомпанії Deutsche Welle (так званий Aufgabenplanung) за 2014–2017 рр. та 2018–2021 рр. В цих документах окреслюється характер змін діяльності. На прикладі Deutsche Welle виявлено, що для українського іномовлення необхідний розвиток за єдиними незалежними професійно-етичними критеріями: незалежність суджень, об’єктивність думок та неупередженість позиції. Таким чином, досвід DW може бути корисним для вдосконалення діяльності українського каналу іномовлення UATV. Результати дослідження дадуть змогу врахувати досвід німецької телерадіомовної корпорації Deutsche Welle для успішного впровадження високих професійних стандартів в українському медіапросторі задля здобуття довіри з боку аудиторії та в контексті подальшої інтеграції України у європейський простір. У висновках систематизовано та узагальнено особливості проаналізованих програмних документів та вплив діяльності Deutsche Welle на подальший розвиток українського іномовлення.

Ключові слова: Deutsche Welle; іномовлення; функції іномовлення; медіапростір; журналістські стандарти.

05_71

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2019/06/05_71.pdf” title=”Завантажити PDF”]

Залишити відповідь