40 базових ідей створюваної теорії масової інформації

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.84.1  

УДК 007:659.3:316.28

Владимиров Володимир Михайлович, Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра реклами та зв’язків з громадськістю, доктор філол. наук, професор,
0000-0003-2077-8189

Резюме

Одним з наукових парадоксів кінця ХХ та початку ХХІ століть є відсутність теорії масової інформації. Це має місце у розпал епохи масової інформації. Теорія інформації ніяк не заміщає цієї відсутності. Ця теорія знаходиться в межах точних наук. Теорія масової ко- мунікації теж не переймається дослідженнями природи масової інформації.

Проведений автором аналіз наукової літератури показав практично повну відсутність публікацій на цю тему і в Україні, і в Європі, і в США. Подекуди траплялися епізодичні звернення вчених до питання про те, чим є масова інформація. Однак вони ніяк не стано- вили системних та поглиблених досліджень.

Автором у кількох наукових публікаціях ставилося питання про необхідність створення такої теорії. Однак реакція наукової спільноти була скоріше пасивна. Тому автор вирішив сам створити основи такої теорії.

Нижче подається 40 базових ідей, на яких могла би, на нашу думку, бути створена нова наукова теорія.

Ключові слова: масова інформація; медіа; теорія; масова комунікація.

Завантажити PDF статті